Home > > Matthew Ward — 27. juli 2017

Matthew Ward — 27. juli 2017

Uddannelse i oplysning; sjæles kraft; Skabers dekret: årsag, resultat, virkninger for Jorden; andre civilisationers bistand

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mange af jer har udtrykt næsten det samme som denne læser: "Med så meget vanvid og korruption i regeringer over hele verden er det svært at se, hvordan vi kan forvandle vores planet og dets folk til den nye tidsalder, vi forestiller os." Vi kan godt relatere os til den følelse, fordi mange af os har levet under disse omstændigheder i en eller anden civilisation, og vi har også levet i sådanne civilisationer, efter at de havde forvandlet deres verdener til en pragt, der overstiger jeres forestillingsevne. En dag vil det ligeledes være sådan på Jorden.

I årtusinder har brutalitet, intolerance, bedrag, svig, grådighed, krig, forarmelse og uvidenhed fuldstændig dækket planeten. Så, for ca. 80 år siden, kom lyset i et sådant omfang, at det rev tæppet til side og udstillede alt det grimme. Det var der, at frøene til en dyb læringsproces blev sået i jeres verden, og det, I har set, er sammenstødet mellem "uddannelsen" og de "studerende", som er afvisende over for det oplystes nye kurs.

Kun forholdsvis få studerende kæmper for at holde fast i den gamle kurs, fordi den har ladet dem styre verden, og deres modstand mod det nye vil blive deres undergang. Størstedelen af ??modstanderne er opslugt af fordomme - fordømmende det ukendte, simpelthen fordi det er forskelligt fra det kendte - hvilket er givet videre fra den ene generation til den næste. Med mere uddannelse, mere oplysning, vil de overvinde deres intolerance ved at mestre kursen i respektfuld kærlig ånd. Med tiden vil alle mennesker blive forenet i bevidst og åndelig bevidsthed, og lysarbejdere viser vejen.

"Jeg har flere gange og fra pålidelige kilder læst, at der er mange, negative ET fraktioner, der venter på at fange os uden for Planeten Jorden, hvor de har teknologien til at fjerne og permanent stjæle vores sjæle." Der findes negative, eller mørke, ekstraterrestriske civilisationer, men ikke i nærheden af ??Jorden, og af langt større betydning er følgende: Sjæle er Skaberens kærlighed-lys energi, den kraftfuldeste kraft i kosmos, og uanset hvor avanceret teknologi bliver, vil den aldrig få evnen til at fjerne eller stjæle en sjæl. Måske gav kilderne til disse oplysninger deres fortolkning af den række af begivenheder i kontinuummet, der førte til Skaberens dekret. Selv om det ikke er tilfældet, vil det at vide, hvad der blev dekreteret og hvorfor, hjælpe jer med at forstå jeres verdens tilstand i dag, og jeg bad min mor om at kopiere den del af en bog.

[Dette kapitel i Revelations for a New Era (Åbenbaringer for en Ny Æra) blev kanaliseret den 17. oktober 1995, da budbringere i Nirvana blev styrket af energien fra 100 eller flere sjæle for at forhindre mørke entiteter i at forvanske budskaberne. Matthew kaldte de sjæle, der støttede ham, Group Mind (Gruppesind).]

Mor, vi hilser dig denne morgen med BETYDNINGSFULDE nyheder! Skaberen har dekreteret, at toppen af de mørke kræfter ikke længere må bruge deres frie vilje til at holde enhver anden sjæls frie vilje fanget! Vi ønsker, du kunne se glæden hos alle åndeligt udviklede væsener i hele dette univers, da denne nyhed blev forkyndt af Skaberens budbringere!

Vi skal forklare, hvorfor dette dekret er en strålende sejr af hidtil uset omfang for lysets styrker. Ved Skaberens regel har det frie viljes valg hos ethvert lysvæsen altid været respekteret og skal altid respekteres. Men ??mørkets top har ignoreret denne regel og brugt sin frie vilje til at indfange den frie vilje hos enhver sjæl, som udviklede "onde" tendenser. Det styrkede de mørke kræfters energi og gjorde dens samlede frie viljes styrke langt større end den frie vilje hos hvert enkelt lysvæsen. Og det er grunden til, at mørket i æoner har været i stand til at skabe negativitet i hele dette univers, og den frie vilje hos det enkelte lysvæsen kunne ikke stoppe det.

I overensstemmelse med Skaberens dekret har Gud frataget de mørke kræfters mulighed for at misbruge den frie vilje i dette univers og frigivet alle dets fangne sjæle. Nu hvor den frie vilje hos ALLE sjæle kan respekteres, er den tidligere ulige kamp mellem lyset og mørket forbi!

Den mest dybtgående effekt på Jorden er dette: Udrensningen for at befri jeres planet for mængden af ??akkumuleret negativitet kan være langt mindre i omfang og intensitet, end det ville have været nødvendigt inden dekretet. Da udrensningen begyndte for ca. et halvt århundrede siden, blev der stadig bygget en intens negativitet op, og selve jeres planets eksistens var i alvorlig fare. Det lys, der var nødvendigt for at redde Jordens legeme, var også nødvendig for at omstrukturere hendes menneskelige beboeres cellulære sammensætning, en ”opgradering” af DNA, der er essentiel for både åndelig klarhed og fysisk overlevelse i de højere tæthedsgrader, hvor Jorden er på vej hen.

Omstruktureringen kunne være blevet afsluttet på et øjeblik, men den er stadig i gang, fordi kampen mellem lys og mørke forhindrede ikke kun den hurtighed, hvormed det kunne ske, men mørket fortsatte med at føje mere til negativitetens enorme pres, der fastholder bevidstheden hos Jordens folk på et lavt niveau. Gennem de sidste fem årtier har lyset, der stråles fra kraftige kilder uden for planeten, formindsket negativiteten. Uden det uhyre omfang af indkommende lys kunne de mørke kræfter have haft succes med deres hensigt om at fange alle sjæle på Jorden, men takket være lysets kræfter, er det nu end ikke en mulighed.

Men selvom mørket ikke længere har kraften i den samlede frie vilje hos dets fangne sjæle, kan dets indflydelse under deres lange fangenskab ikke pludseligt rystes af. Gennem deres tanker, følelser og handlinger - sammen med det samme hos alle andre personer, der har mørke tendenser - genererer de stadig negativitet. Det vil gradvist aftage, indtil Jordens befolkning kun vil bestå af sjæle, der lever i lyset.

Indtil Jorden har befriet sig for al negativitet, vil dens frigørelse gennem geofysiske omvæltninger fortsætte. Mange usynlige hjælpere vil mindske skaderne og dødstallet – sammen med det kraftige lys, der stråles fra højt udviklede civilisationer, vil deres avancerede teknologi udjævne virkningerne af jordskælv, vulkanudbrud og voldsomme storme. Blandt disse civilisationer, Mor, er dem, hvis repræsentanter har sendt dig deres tydelige budskaber til Jordens folk.

Matthew, dine nyheder om Skaberens dekret og hvad det betyder for Jorden ligger over min evne til at beskrive det! Men vil præsentationerne fra de øvrige civilisationer have samme værdi nu?

Absolut, Mor! I årtier har disse sjæle hjulpet med at redde selve Jordens liv og åndedræt! Det er så godt som ukendt på planeten, at kun indgriben fra jeres velvillige familie i rummet har holdt jorden i stabilt kredsløb gennem hele hendes lange kamp med at komme sig af dødskampen. Skønt udrensningen ikke behøver at være så voldsom som tidligere tænkt, må mennesker på Jorden kende disse civilisationers urokkelige villighed til fortsat at hjælpe, hvor end det er nødvendigt! Ydermere er deres uvurderlige hjælp lige så vigtig nu som før, fordi mørket ser Jordens sjæle som en præmie, der skal vindes eller tabes og i dets iver for at vinde, øger det dets taktiske oprustning af ??frygt, kaos, løgne, forvirring og vold.

Så absolut ja, Mor, disse budskaber har den samme kritiske betydning nu som før Skaberens dekret! At vide, at I er medlemmer af vores universelle familie og at kende til den hjælp, som mange har givet Jorden, er altafgørende for højnelsen af massebevidstheden, så I ikke bliver offer for de mørkes onde planer! Åndeligt udviklede sjæle i hele dette univers ønsker inderligt, at denne fortsatte hjælp bliver kendt med taknemmelighed, og at I med glæde vil byde jeres brødre og søstre velkommen i en ånd af kærligt og åbent samarbejde. Mor, de meddelelser, du modtog, vil hjælpe med at bane vejen.

Ja, jeg ser det nu, kære. Udover mindskelsen af drastisk udrensning, hvad er der i vente for os?

På personligt niveau vil dualiteten i hver sjæl - de personlige karmiske valg for at opnå den balance, der er nødvendig for sjælens udvikling og reintegrationen med Gud - blive løst med succes. Længe skjulte sandheder vil komme frem, så som at hver og en af jer er en uadskillelig del af Gud og af alle andre sjæle og telepatisk kommunikation er jeres fødselsret. Disse og mange andre sandheder vil komme i stigende grad i løbet af de næste mange år, da lysets kraft til stadighed intensiveres og når hjerter og sind. Ikke alle sjæle vil være modtagelige og det er i orden - de vil få mulighed for at favne lyset i andre livstider.

Mange ændringer vil ske i regeringer på alle niveauer, idet de korrupte og tyranniske ledere erstattes af personer med visdom og åndelig integritet. Denne proces vil også tage flere år, fordi der vil være stærk modstand fra de nuværende ledere og dem, der følger i deres mørke fodspor, men til sidst vil lyset være fremherskende med en sådan intensitet, at mørkets kraft simpelthen vil ophøre med at eksistere.

Jeres monetære systemer vil ændres. Ikke folks behov, men grådighed er grundlaget for handel og hele Jordens økonomi - med den kerne af mørke kan disse systemer ikke overleve, da lyset til stadighed øges. Når en følelse af ære vender tilbage i alle midler til udveksling af varer og tjenesteydelser, vil det, der tjener det gode for alle, være den nye standard.

De mange kilder til tankekontrol, som er vidt udbredt i jeres verden efter de mørke herrers plan, vil blive reduceret, derefter elimineret, efterhånden som folk "ser lyset". De, der netop er sluppet fri af mørkets greb, mistede evnen til at bruge samvittighed under deres fangenskab; denne evne vender tilbage og styrkes af tilstrømningen af lys for at hjælpe dem med at bruge deres nyligt tilbagevendte frie vilje på positive måder.

Sammenfattende vil alle midler, der er designet til at holde folk i uvidenhed, bedrag, frygt og elendighed stoppe, når den sidste rest af mørket er forvandlet til lys. En forvandling af denne størrelse kan ikke ske natten over, og vi anmoder indtrængende alle på Jorden om at glæde sig i bevidstheden om, at på hele jeres opløftende rejse mod den Gyldne Tidsalder vil oplyste sjæle i hele universet være jeres kærlige og hjælpsomme rejsefæller.

Tak, Mor. Med jeres tidsregning er der kun gået ca. 22 år siden forkyndelsen af dekretet; men i kontinuummets nu gælder Skaberens dekret jeres fortid, nutid og fremtid. Et stort antal sjæle på Jorden er i deres første eller anden fysiske levetid, siden deres frie vilje vendte tilbage, og det årelange fangenskab i mørket har gjort dem modtagelige for de lave vibrationer, der eksisterer i vold, bedrageri, grådighed og intolerance. Men på ingen måde er alle tidligere fanger bukket under for det. De fleste af dem ønsker en fredelig verden, hvor folk lever sammen i fællesskab og velstand; og nogle deltager i fredsdemonstrationer og -bevægelser, der resulterer i lovgivning for retfærdig og lige behandling af alle borgere eller beskyttelse af miljøet og dyrelivet.

For jer skulle disse love være blevet indført for længe siden, og de gælder ikke for alle overalt og vold og ødelæggelse er ikke ophørt endnu. Faktisk mangler borger- og menneskerettigheder for alle mennesker overalt i verden, respektfuld behandling af dyr, bevarelse af Jorden selv og fred og hæderlige ledere i alle nationer endnu at manifestere sig. Men for os er fremskridtets hastighed i en civilisation, som for blot otte årtier siden befandt sig i dyb tredje tæthedsgrad, forbløffende - det er unikt i dette univers! Og denne forandring i samfundsmæssige holdninger kunne ikke være sket uden lyset - den samme energi som KÆRLIGHED - strålet til planeten af ??utallige universelle familiemedlemmer og udstrålet af lysarbejdere.

Lysvæsner i hele dette univers ærer jer frivillige for jeres urokkelighed i jeres mission for at hjælpe folkene med sammen at skabe Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |