Home > > Matthew Ward — 28. juni 2017

Matthew Ward — 28. juni 2017

US agenter stod bag hacking ved primærvalgene, ikke Rusland; karma, genforeninger; DNA; kommunikation med jeres celler; lysarbejdere med forskellig DNA, evner; tankekontrol, programmering; præsident Putin; USAs præsident Trump; dirigere energi.

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Når I hører om naturkatastrofer, brande, trafikulykker og terrorangreb, er sorg over tabet af liv og medfølelse for dem, der elsker dem, naturlige følelser. At tænke på alle de sjæle, der er ramt af sådanne begivenheder, og de millioner, der er ramt af humanitære kriser som en del af deres valgte karmiske lektioner, så de kan udvikle sig, er ikke en naturlig reaktion, og til tider spekulerer I på, om vold og lidelse nogensinde vil ophøre.

Ja, kære familie, det vil det. Jordens karmiske karrusel kører langsommere og langsommere. Når den fysiske levetid slutter for personer, der forårsager smerte og traumatiske omstændigheder for andre, som ikke er indbefattet i sjælskontrakter, vil de gå til åndeverdenen i ??en dyb tredje tæthedsgrads civilisation, derefter inkarnere i den befolkning og gå ind i deres karmiske cyklus. Folk vil også i fremtiden stadig dø og gå over fra Jorden på det tidspunkt, de valgte i deres sjælskontrakter, men samfundet vil til den tid kende til det vidunderlige liv i Nirvana, og at kærlighedsbånd genforener mennesker og dyr, der betyder meget for hinanden.

Vi er glade for jeres spørgsmål om kroppes celler og DNA - hvad jeres celler gør, har stor indvirkning på jeres liv, så denne interesse er sandelig velplaceret. "Hvis vi ‘blot udstråler vores lys‘ ved at gøre gode ting, vil vores DNA ændre sig ... er det sandt?" Ja, det er sandt, men for at kunne udstråle lys må folk først absorbere det, og det sker "ved at gøre gode ting". Når tredje tæthedsgrads kroppe absorberer lys, ændrer kulbaserede celler, der har to sammensnoede DNA-strenge, sig gradvist til den krystallinske struktur, hvorved strengene kan øges i antal, og når det sker, øges også personers mentale skarphed, åndelige klarhed og manifestationsevner.

"Jeg har hørt, at vi kan kommunikere med vores celler. Hvis det virkelig er muligt, hvordan gør vi det? Hvad kunne vi sige?" Det er ikke kun muligt at kommunikere med jeres celler, men I gør det allerede hele tiden uden at være klar over det. Enhver af de utallige celler i en menneskekrop har en bevidsthed, hver eneste celle ved præcis, hvordan den skal fungere, og hvordan den skal reagere, hvad end det er, der stimulerer den. Desværre er stimulationen ofte den lave vibration i frygt, vrede, bitterhed, skyld, jalousi, uærlighed, grådighed – det er grunden til, at fysisk, mental og emotionel sygdom er så fremherskende i jeres verden. Celler reagerer ligeledes bevidst på de høje vibrationer i kærlighed, glæde, taknemmelighed, fred, medfølelse og generøsitet, og de vil gøre det samme med det, der kommunikeres bevidst. Vær opmærksom på, at celler reagerer på vibrationer, der udgår fra ord og hensigt, som har sin helt egen vibration. Så det, I siger, må være ægte, komme fra hjertet, og det er ikke nødvendigt at tale højt - I kan formidle jeres budskaber gennem tanker.

I kan for eksempel takke cellerne for at holde jer sunde eller bede dem om at holde jeres blod frit cirkulerende, øge jeres energiniveau eller hjælpe jeres sind, krop og ånd med at være i balance. Hvis I har tendens til hovedpine eller anspændelse i øjet – ethvert ubehag – så bed cellerne i det pågældende område om at vise jer på en genkendelig måde, hvad I gør, der forhindrer dem i at fungere korrekt. Og det er altid en god idé at fortælle dem, at I elsker og ærer dem for at udgøre det fysiske aspekt af jer. Vi må tilføje, at det at tale med celler ikke er en erstatning for at gå til læge med hensyn til en tilstand, der er blevet kronisk eller forværres.

"Har sjæle fra udviklede civilisationer, der frivilligt valgte at komme hertil, celler og/eller DNA, der adskiller sig fra Jordens mennesker?" Langt de fleste af disse sjæle har den samme cellulære struktur og tostrengede DNA som Jordens folk og de vidste, da de meldte sig frivilligt, at de ville have de begrænsninger og mangler, der er iboende i tredje tæthedsgrads kroppe. Det er ved at lytte til vejledning fra sjælsniveau, at de har løftet deres bevidste og åndelige bevidsthed over niveauet hos planetens civilisation; og når deres liv i tjeneste slutter og de vender tilbage til deres hjemlande, vil de manifestere kroppe med det oprindelige DNA. Vi har sagt "de" og "deres", fordi det gælder for de mange sjæle, der ikke ved, at de er frivillige, såvel som for dem, der ved, at I er.

Dernæst kan et forholdsvist lille antal sjæle, der kunne betragtes som en ”Spirituel Specialstyrke enhed”, have missioner, der kræver evner langt ud over grænserne for 3D kroppe. De, hvis medfødte form adskiller sig væsentligt fra jeres, manifesterer en humanoid krop før ankomsten, de, der mere ligner jer, kommer som de er, og i alle tilfælde holder lyset i deres cellulære beskaffenhed DNA'et intakt. De opholder sig flere måneder i afsondrede "halvvejs-huse", mens de tilpasser sig Jordens atmosfære og forfiner deres udseende og adfærd for at passe ind i befolkningen i de lande, hvor de skal udføre deres missioner. Nogle af de "faste" frivillige skaber dokumentation og indsætter den i passende registre for at underbygge det pågældende medlems fødsel, statsborgerskab, uddannelse og kvalifikationer inden for områder som kunstig intelligens, astrofysik, ingeniørvidenskab, lingvistik og computer- og lægevidenskab.

Selv om disse extraterrestriske opfører sig på næsten samme måde som deres naboer og kollegaer, er det så langt, ligheden gælder. De kan dematerialisere og rematerialisere genstande og de kommunikerer telepatisk med hinanden på planeten og kolleger i deres hjemlande. De har fotografisk hukommelse og kan overføre billeder med tankerne til andre kilder. Når der er behov for hemmeligholdelse i udførelsen af en mission eller for deres personlige sikkerhed, kan de accelerere deres vibrationer, så 3D syn ikke kan registrere deres tilstedeværelse eller teleportere dem selv til et sikkert sted. Og hvis en hjælper er i fare, kan de omgive ham eller hende med et beskyttende skjold af lys. Kære brødre og søstre, I har evnen til at gøre dette og endnu mere - I har ikke udnyttet det endnu, fordi jeres mission ikke kræver disse evner, eller måske har I endnu ikke udviklet dem.

"Jeg ville meget gerne have, at Matthew berører emnet om den nye 5G millimeter frekvensbølge, der bliver udbredt fra mobiltelefonfirmaer i de næste par år. Den research, jeg har lavet, har kastet lidt lys over emnet, og det hele er ikke godt for vores celler og DNA." En grund til at sjæle fra udviklede civilisationer hjælper Jorden er, at folks åndelige og bevidste fremskridt halter bagefter de teknologiske fremskridt. For eksempel er kernekraft i hænderne på en tredje tæthedsgrads befolkning ren og skær tåbelighed og atomvåben er selvmorderisk – ved flere lejligheder har universelle familiemedlemmer forhindret katastrofale udfald i begge områder. Sikken en storslået dag det vil blive, når Jordens folk kan takke deres familie fra andre verdener, hvis hjælp på utallige måder har været uvurderlig!

Men tilbage til sagen, nogle af de sjæle, der er bevidste om, hvordan elektromagnetiske bølgers specifikke båndbredder skader kroppes cellulære struktur, befinder sig indenfor industrier, hvor de kan arbejde for ændringer for at gøre mobiltelefoner, tårne ??og andre produkter harmløse, som nu fastholder DNA-strenge til kun to. I dette øjeblik reducerer vibrationer på planeten imidlertid disse produkters skadelige virkninger på befolkningen og personer, der absorberer lys, har yderligere beskyttelse. Lad ikke rapporter om skadelige virkninger få jer til at føle jer frygtsomme, da frygtenergiens lave vibrationer vil blokere for beskyttelse - og undervurdér aldrig vibrationernes kraft til at opløfte eller undergrave situationer.

"Hvordan kan MKUltra tankekontrollerede personer slette den programmering? Hvad med folk, der ikke ved, at de er programmeret? Påvirker programmering DNA? Hvorfor kan vores guider ikke bare trække os ud af det?" Vi vil starte med at sige, at tankekontrol aldrig er et sjælskontraktligt valg, fordi det griber ind i sjælens vækst. Dette lumske aspekt af dyb tredje tæthedsgrads mentalitet, som bruger brutale metoder til at programmere fængslede personer, har nået enden af vejen. Fremherskende vibrationer lemper sind ud af den programmering, der har fået implanteret en "udløsende" kommando, så personerne vil udføre tildelte opgaver – det er grunden til, at nogle personer er i stand til at tale om oplevelser, de var programmeret til at glemme.

De kan ikke absorbere lys under tankekontrol, men når de er fri af den, kan de og deres celler og DNA reagerer i overensstemmelse hermed. Alle personer, der blev underkastet tankekontrol, uanset om de undslap, før de gik ind i Nirvana, modtager personlig healing der. Den pinefulde programmeringsproces bliver slettet fra deres psyke, så de ikke behøver at genopleve det under livstids tilbageblikket; og hverken processen eller den tankekontrollerede oplevelse føres videre i den cellulære hukommelse og påvirker ikke efterfølgende inkarnationer - sjælens valg for sin næste personlighed vil inkludere en stærk modvilje mod at skade noget menneskes eller dyrs liv.

Længe før denne form for tankekontrol blev udtænkt, blev masserne programmeret gennem religiøse dogmer og århundreder senere af Illuminati i regeringer og mainstream medier. Mennesker, der absorberer lys, tvivler på informationernes troværdighed fra "autoriteter" og lærer at stole på deres egen intuition om, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt; denne udvikling i bevidstheden ændrer den cellulære struktur for at muliggøre en øgning af DNA strenge. Personer, som ikke er klar over, at de hænger fast i et eller andet programmeringssystem, kan vælge, når de er kommet ind i åndelivet, at "se lyset" i en anden inkarnation. Terrorister har ingen grund til at tro, at de er blevet programmeret, fordi intolerance, uvidenhed, undertrykkelse og grådighed, der afføder terrorisme, er et faktum af livet i jeres verden.

Guds sendebude – åndelige guider, engle, sjæle i udviklede civilisationer, elskede familie og venner i Nirvana - hjælper jer løbende med at stråle lys til alt liv på Jorden. Ved universel lov har de ikke lov til "bare at trække jer ud", og der er heller ikke grund til at gøre det. I gør det selv ved at absorbere lys.

"Det er ikke kun 17 amerikanske efterretningstjenester, der hævder, at Rusland hackede sig ind i computerfiler for at påvirke det amerikanske præsidentvalg. Efterretningstjenester i andre lande, der analyserede fodsporene, konkluderede også, at de peger på Rusland. Nu er det kendt, at Rusland også hackede sig ind i filer ved staternes primærvalg. Mener Matthew stadig, at det land er uskyldig?" Det er ikke kun noget, vi tror, ??det er, hvad vi ved fra de universelle familiemedlemmer, der befinder sig i alle nationers efterretningstjenester - de er en del af de ”Special Styrker”, vi talte om tidligere. Det er derfor, vi med sikkerhed kunne sige, at hackingen blev udført af amerikanske agenter, der ønskede, at oplysningerne i filerne skulle offentliggøres forud for præsidentvalget, og Illuminati i den Demokratiske Nationale Komité manipulerede stemmerne i primærvalgene, så Hillary Clinton, ikke Bernie Sanders, ville blive partiets kandidat. Medlemmer i denne ”Special Styrkeenhed” ved, hvilke agenter i efterretningstjenesterne der er Illuminati, og hvilke af deres "fodspor"-eksperter der lavede de spor, der peger på Rusland.

Hvorfor Rusland? Illuminati havde brug for at stoppe nedbrydningen af ??deres kontrol indenfor EU og USA, og det krævede fortsat solidaritet mellem disse to enheder, så Illuminati, der stadig havde indflydelse og skjulte operationer på begge sider af Atlanterhavet, stadig kunne bevare kontrollen. Hvad kunne sikre, at dette internationale forhold fortsat stod stærkt? En fælles fjende. I årevis har Illuminati ønsket at etablere en operationel base i Moskva, men præsident Putin nægtede at samarbejde - med ét slag fra et tveægget sværd, så at sige, kunne de straffe ham og samtidig afstive deres svindende magt i EU og USA.

Deres "black ops" (dækoperationer) agenter øgede spændingen, der herskede på Krim og i Ukraine, og udsendte så det rygte, at Putin med magt ville overtage disse regioner i hans ønske om at bringe alle lande i det tidligere Sovjetunionen under hans kontrol, og de pegede fingeren på Rusland for at have blandet sig i den amerikanske valgproces. Deres mainstream medier har holdt disse historier i rampelyset for at overbevise EU og USA om, at Rusland udgør en alvorlig trussel mod demokratiet - løgne gentaget ofte nok bliver til "fakta". Illuminati i militære styrker og inden for våbenfremstilling taler om behovet for at styrke forsvaret - de tjener vældig godt på at lave krigsmateriel. Folk tror, ??at Rusland er den frie verdens fjende, så i den udstrækning har Illuminati nået deres mål. Men den solidaritet mellem EU og USA, som de forventede at cementere, krakelerer, og det vil ikke lykkes for dem at vende deres udtænkte "kolde krig" til en 3. Verdenskrig.

Vi forstår godt, hvorfor spørgsmål og kommentarer om USAs præsident Trump i antal overstiger alle andre emner af interesse for læsere. Vores kærlighed til denne sjæl er ubetinget, ligesom til alle andre i vores universelle familie, og det er uden fordømmelse, at vi siger, at han mangler kvalifikationer til klogt at forvalte hans embedes omfattende ansvar. Utilfredsheden med hans "politiske beslutninger, rådgivere og en kommunikation og adfærd, der ikke er en præsident værdig" er udbredt, fordi denne regerings handlinger har konsekvenser rundt omkring i verden.

Følgende del af vores budskab for nogle måneder siden tåler at blive gentaget, fordi den er lige så gyldig nu som dengang:

Valgresultatet dødsdømte Illuminatis plan om igen at placere en af deres egne i Det Hvide Hus efter i 8 år at have måttet bekæmpe en præsident, der gjorde modstand i det omfang, han kunne.

Planetariske vibrationer vil kun styrke og fremme de bestræbelser, der bedst tjener Jorden og alle hendes livsformer som helhed; alt af det modsatte kan ikke holde længe.

Hårdt tilkæmpede rettigheder og fremskridt inden for social retfærdighed kan ikke ophæves. Det er ikke skæbnen for Jordens folk at gå baglæns, men at bevæge sig stadig nærmere mod fred, gensidig respekt, samarbejde og et liv i harmoni med Naturen.

Den verden, hvor livet er sådan og hvor planeten er genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelige skønhed – den verden I er med til at skabe i lineær tid – eksisterer allerede lyslevende i kontinuummet [9. december 2016].

Elskede lysarbejdere, jeres optimisme med hensyn til Jordens fremtid vil hjælpe med at fjerne de lave vibrationer i fortvivlelse, der sinker samfundets bevægelse hen mod den Gyldne Tidsalders fylde. Når I leder jeres energi ind i positive tanker, følelser og handlinger, der ikke kun opretholder fremskridtene til dato, men føjer momentum til, så det suser fremad, så sender I lys i overflod til hele Jorden. Visualisering af planeten "genoprettet til en sund tilstand og dens oprindelig skønhed" og at alle folk lever i "fred, gensidig respekt, samarbejde og et liv i harmoni med Naturen" vil fremskynde den dag i lineær tid, hvor denne verden er fuldt ud manifesteret.

Lysvæsener i hele dette univers ærer jeres tjeneste for Jorden og støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |