Home > > Montague Keen - 5. februar 2017

Meddelelse fra Montague Keen - 5. februar 2017

Kampen om menneskehedens sjæle raser omkring jer. Fårene, som de let fører, marcherer i vrede med netop den samme energi, som jeres undertrykkere har brug for, da de kæmper for at holde på deres aftagende magt. Ved at give dem denne energi, bistår I, i ødelæggelsen af alt, hvad I behøver for at overleve på Jorden. I er blevet robotter, der adlyder jeres mestre uden hensyntagen til de faktiske forhold. I bliver styret af de medier, der ejes og kontrolleres af jeres undertrykkere. I er blevet marionetter, der tåbeligt adlyder alle deres kommandoer. I undlader at foretage jeres egen forskning, at søge sandheden, og undersøge, hvorfor I bliver opfordret til at foretage denne handling. Det er trist at se et sådant tankeløst samarbejde med jeres fjender. Mange vil lide på grund af jeres handlinger.

I er ved en skillevej. Lige nu kan det gå begge veje, og med så meget stablet op mod jer, skal spørgsmålet stilles ved enhver handling, vil det skade vores medmennesker? Spørg jer selv ærligt, hvorfor foretager vi sådanne handlinger? Følger vi bare hjernedødt efter flokken? Er vi bare en del af flokken, der løber som får til slagtning, trækkende alle de andre med sig?

Alt, hvad I læser, ser eller lytter til, ejes og kontrolleres af jeres undertrykkere. Sandheden skal opsøges, forskes i, og overvejes. Menneskeheden er på randen af udryddelse. Hvorfor er det, at Kabalen flytter til New Zealand? De ønsker at være tæt på Antarktis, da de planlægger at flytte derned, hvis Jorden bliver ødelagt. Det er jeres ansvar at beskytte Jorden og menneskeheden.

Opret forbindelse igen med jeres spirituelle side. Alene kan I gøre dette. I behøver ikke nogen religion, der fjerner jer fra forbindelsen med Kilden(Source) til alt der eksisterer. I skal tilslutte jer selv og forbinde med Kilden. Religioner blev designet til at afbryde jer fra Kilden, fra naturen og fra den gamle viden, der sikrede menneskeheden stor succes, indtil religioner blev designet til at tage kontrol og fjerne jer fra denne kilde. I behøver ikke andre til at gå i forbøn for jer, da I alle har en direkte forbindelse med Kilden.

Religioner stjal jeres sjæle gennem dåben. I underskrev, eller jeres forældre underskrev på vegne af jeres sjæl i jeres navn. Dåben er den første forbrydelse som religion foretager imod jer. Deres forretning er at høste sjæle. Tag jeres suverænitet tilbage. Det er jeres guddommelige ret. Ingen religion har ret til at kræve jer, bare fordi I blev født ind i en bestemt familie. I kommer ind i verden med fri vilje, til at blive, hvad I kan vælge. Dette er grunden til at religioner styrer uddannelse. Det bliver jeres indoktrinering og det begynder i en tidlig alder. Som jesuitterne siger, ”giv mig barnet ved 5 års alderen og jeg vil give jer manden”. I har en Jesuit pave i Rom, der følger en dagsorden, der ville chokere og forfærde de fleste af jer.

Sandhedens lys breder sig og afslører de korrupte. Det er ikke noget kønt syn. I kan se det onde i deres ansigter og i deres handlinger. I viger tilbage når I hører de onde kontrollerende ord fra dem. De kan ikke længere skjule deres onde planer. De mener stadig, at penge kan købe dem, hvad de vil have. Men de er begyndt at lære, at penge ikke kan købe de ”vækkede”, der står for sandhed og retfærdighed, og som er i stand til at se dem for de onde parasitter, som de er. De har aldrig skullet beskæftige sig med modstand før, så de insisterer på, at masserne yder den støtte, de har brug for. Lej en menneskemængde, som altid er parat og villig til at deltage. Bed for dem, at de må blive i stand til at se, at de bliver brugt til at forhindre menneskeheden i at bevæge sig frem mod en fredelig og retfærdig verden for alle.

Den gamle viden, der opretholdt livet på Jorden før religionen viste sit grimme ansigt, er stadig tilgængelig, og vil igen forbinde jer med Kilden til liv og alt hvad der er. Videnskab er blevet brugt til at distrahere jer og føre jer i retning af kontrol. God videnskab er stadig til rådighed, og vil besvare jeres spørgsmål. Forskerne, der fremmer ideen om global opvarmning følger dagsordenen for kontrol, for at sikre, modgang og lidelse for masserne. Husk, alt kan bruges til det gode eller det onde. Masseudryddelse af menneskeheden gennem vaccination bliver der åbent talt om af Bill Gates og Henry Kissinger. Hvorfor lader forældre stadig deres mest dyrebare ejendele, deres børn, blive vaccineret? Spørg jer selv HVORFOR? Hvilken slags tankekontrol kræver det, når en mor, udsætter sit barn for sundhedsfare gennem vaccination?

Tænk før I handler. Spørg jer selv, vil min handling såre mine medmennesker. Spørg til jeres arbejde, skader det andre? Arbejder I for Kabalen i de tjenester, der støtter dem? Hvis alle hære nægtede at dræbe, for at ødelægge livet på Jorden, så ville Kabalen ville blive impotent natten over. Så spørg jer selv, hvem har magt til at stoppe overtagelsen og destruktionen af livet på Jorden? Kig på de mænd, der spankulerer rundt i uniform med deres medaljer og striber, så stolte af sig selv. Kig på dem med medlidenhed. Vis dem jeres medlidenhed, da det kan vække dem fra deres fejltagelser. Få dem til at se sig selv som menneskehedens mordere. Nægt at give dem hånd, som min kære hustru gør. Hun fortæller dem, hvordan hun ser dem som lejemordere, der er parate til at dræbe for penge. Kabalen roser dem og ærer dem, og holder dem i høj agtelse. For uden dem ville Kabalen ingen magt have overhovedet. Hæren er ikke et ærefuldt erhverv.

Mød hinanden som mennesker under belejring. Glem etiketterne som er pålagt jer af Kabalen. I er alle i dette dilemma sammen. De 99% er i opposition til den 1% onde. De vil have jeres Jord for sig selv. Det er derfor, de deler jer ind i religiøse og racemæssige grupper, for at forhindre jer i, at have den fulde styrke som de 99% bør have. Tag jeres magt tilbage og jeres styrke, og kast glans på alt, hvad der er mørkt og ondt. Afslør det for, hvad det er. Lad sandhed og retfærdighed guide jer til at opfylde jeres mission på Jorden.

Min kære, livet er sådan en kamp for dig. Din vilje til at lykkes er, hvad der holder dig på sporet.

For evigt, din beundrende, Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Oversættelse: Niels K. Pedersen


Share |