Home > > Sheldan Nidle - 28. februar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 28. februar 2017

9 Ix, 17 Zac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Den nuværende rædsel bliver helt tydelig. De, der længe bekæmpede og besejrede mørket og dets tilsyneladende allestedsnærværende håndlangere står over for en meget trist overraskelse. Mørkets ukuelighed er klar til at blive afsløret og afdækket. Dette rige er klar til dets mest knusende slag. Lyset vidste fra starten, at der måtte en særlig strategi til for at sikre dets totale sejr. Denne triumfens tid er inden for rækkevidde. Hvad det angår, vil mørket blive fuldstændig overrumplet. For længe siden sendte Himlen Lyskrigere ud med et enkelt mål. Dette var at kunne få mørket til at føle, at det virkelig havde styringen på dette yderst hellige sted. Dette plot er nu modnet og mørkets håndlangere er færdige! Disse ubrugelige entiteter vil være i chok, når de hjælpeløse tager afsted. Det er tid til at indsætte de af Lyset som ledere. Tid til tiden med frihed som lovet. Tid til at gøre en ende på mørke overbevisninger, der tillod had og adskillelse at styre jer. Tid til at leve i Værdighed og Kærlighed. Det er den hellige tid, hvor enhed af liv står i forgrunden. Må alt ske sådan!

Vi kommer nu for at afslutte, hvad Lyset påbegyndte for 13 årtusinder siden. Mørket fik sin afmålte tid og det gik hurtigt i opløsning i arrogance og tyranni. Denne malplacerede kombination er nu overstået. Dets sidste rester vil hurtigt blive det, dårlige drømme er lavet af. Vi fortsætter med glæde på en meningsfuld måde for at sikre, at mørket er ovre. Atlanteanerne og deres ligesindede regerede alt for længe. Mørket begyndte at tro, at Himlens dekreter kunne blive slået tilbage ved ren og skær vedholdenhed. Dette har vist sig ikke at være sandt. Faktisk var det denne mærkelige tilgang, som skulle blive deres største svaghed. Nu er det forunderligvist for sent. Vi er kommet som Engle i Natten og har fjernet enhver, der i høj grad troede på kraften i deres dybe og plumpe tanker. Det skal være en begivenhed, der kommer pludseligt og dræber enhver, der ønskede at sinke det uundgåelige. Det skal være en tid til at begynde den nye tid. Det skal også være en tid, hvor alle omsider bare kan være til og acceptere denne prægtige triumfens tid!

Vær én, kære Venner, i denne guddommelige sejrens tid. Mørket skal føle, at det har skabt noget, der ligner dets gamle virkelighed. Det er i virkeligheden kun en illusion. De gamle måder er for evigt væk og som en velkendt Klumpe Dumpe kan de aldrig sættes sammen igen. Det tog mørket for lang tid at regne alt dette ud. Nu må det se sin død i øjnene med en række erfaringer rigere og med en ny, venligere holdning. I den tilstand kan det begynde at se dets grundlæggende fejl og være klar til at se, at det vil blive en nådig del af denne nye virkelighed, en virkelighed fyldt til randen med Kærlighed og Lys. Det er i den tid, at det gamle Lemurien kan vende tilbage til de guddommelige mål om at være Gaias meget lovede guddommelige vogtere. I dette hellige rige skal I rette op på det, Atlanteanerne så grundigt spolerede. Det skal sandelig være menneskehedens "chance til". Det vil også være den chance, hvor dette specielle solsystem kan nå den tilstand, som har været lovet af de gamle.

Jeres nye verden vil være præget af en hel overflod af nye ting. Den skal blive fyldt med Kærlighed og Lys. Dualitetens lære skal bukke under for en blid enhed. Gamle tyrannier skal erstattes af nye glæder. Dette guddommelige rige skal være et rige, hvor døden og dens eftervirkninger ikke længere findes. Det skal være et land med hellig enhed og suveræne glæder. Krig skal være udelukket og gamle mørke følelser udryddet. Det skal være et land, hvor guddommelig menneskehed skal bo og leve på et bemærkelsesværdigt sted med opfyldte drømme. Vi blev født ind i sådan et land. Vi kommer her for at give det til jer. Mange nætter drømte I også om dette vidunderlige sted. Men de er ikke drømme, men en sand, fremtidig virkelighed! Dens vidundere giver os vores naturlige personligheder. Det er noget, vi agter at give tilbage til jer. Dette rige er komplet med et specielt galaktisk samfund og dets hellige love til at vise jer, hvordan disse vidundere fungerer! Vores guddommelige formål er at manifestere dette til rette tid og levere det hele til jer, inklusiv dets magiske teknologi.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer på denne yderst tapre dag for at fejre en ny bevidsthedsindstrømning. Hver dag giver Ånden os en ny gave. Denne gave symboliserer de nye energier og hellige vibrationer fra Himlen. Himlens guddommelige budskab er, at vi nådigt tager disse nye vibrationer ind. De sætter os i stand til at acceptere vores skjulte guddommeligheder og at lære at acceptere alt det, der giver os mulighed for virkelig at føle dette i alle aspekter, hvilket er en større og større del af vores essens. Det er disse nye energier, der er en simpel nøgle til vores ånds vækst. Menneskeheden har ikke været så velsignet før nu. I er et folk, hvis skæbne må forstås på en lettere måde. Mange af jer er stædige i jeres måder og fortsætter med at afvise det, Himlen nu gør for at give jer mulighed for at acceptere hver eneste velsignelse. Ikke desto mindre lærer I at give slip på jeres gamle opfattelser og ser, hvad Himlen tilbyder jer. Vi er yderst taknemmelige for talrige nylige forandringer. Halleluja! Halleluja!

Disse dekreter transformerer dette rige på Jordens overflade. Enhver måde, hvorpå I reagerer på disse hellige dekreter, er med til at give jer en kontinuerlig række af særlige velsignelser. Disse velsignelser er med til at forandre en række vægtige måder, der bevarer Liv på Gaia. Det har bedrøvet os med utilfredshed at se til, mens hver form for økosystem syntes bestemt til en stor og uønsket udslettelse. Denne rædsel bliver nu afværget af den vidunderlige måde, I hurtigt ændrer jer på. Der er meget dybtfølt lettelse hos mange af jer, der får styr på, hvad I må gøre for at rette op på meget af det, der er sket i de sidste halvtreds år alene. Endnu engang er der, i jer, en kollektiv og hurtigt voksende form for håb. I synes nu at være klar til at indgå i en mere human form for blid interaktion med jeres omgivelser. Det har stille og roligt udmøntet sig, efterhånden som I tilegner jer et nyt perspektiv på jeres forhold til naturen.

Det viser os ganske enkelt, at I hurtigt viser os jeres dybe bekymring for denne planet, jeres prægtige hjemmeverden. I den nylige fortid syntes I at være i fuld alliance med det lidet ærefulde mørke og de infame menneskelige håndlangere, som ødelægger dette rige. Det viste sig, at I på en eller anden måde bare var nogle få ulykkelige øjeblikke fra total udslettelse af alt liv i riget på Gaias overflade. Med største taknemmelighed accepterer vi denne vidunderlige drejning. Vores inderste ønske er, at det fortsætter og at det når endnu højere højder, efterhånden som I bevæger jer nærmere og nærmere jeres tid for fuld bevidsthed. Denne proces er endnu et bevis på, hvordan jeres nye opfattelser positivt påvirker dette rige. Vi forventer, at vores rumbrødres mentorer vil gøre flere store indtryk på jer. Hils de kommende tider og det, som Ånden nu skaber for jer. Vær bevidste om, hvordan I forvandler jer og vær klar til at acceptere både jeres verden på Jordens overflade og naboriget Agartha! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi fortsat vores ugentlige rapporter, der forklarer forandringerne i jeres rige på Jordens overflade. I står på tærsklen til begivenheder, der skal give jer frihed, velstand, suverænitet og jeres tilbagevenden til fuld bevidsthed. Vid, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |