Home > > Montague Keen - September 1, 2013

Montague Keen - September 1, 2013

مونتاگ کین – ۱۰ شهریور ۱۳۹۲

التماس می کنم به شما ، به همگی شما ، از هر کشوری که هستید و به هر نظام عقیدتی که به آن تعلق دارید ، به جنگ بگویید نه !

انسانها می باید بیش از هر زمان دیگری با هم متحد شوند. تقسم بندیهای دروغین را کنار بگذارید و به یاد داشته باشید که آن جداکردن ها و خط کشی ها برای تحت کنترل نگه داشتن شما به کار می رفت. به آنان که حقیقت را با شما سهیم می شوند احترام بگذارید و یاری شان کنید. آنچه از قبل در باره اش هشدار داده شده بود در حال رویدادن است. آماده باشید که به یکدیگر یاری رسانده و از هم حمایت کنید. از شما خواسته خواهد شد تصمیماتی بگیرید که هرگز در تمام زندگی خود انتظارش را نداشته اید. این بزرگترین نبردی است که در آن نور و تاریکی روبروی هم قرار می گیرند. آنان که از نیروهای تاریکی حمایت می کنند هر روز بیشتر شناخته می شوند. دیگر نمی توانند زیر سایه ها مخفی شوند زیرا در معرض دید قرار گرفته اند. فقط آنهایی که بخشی از توطئه هستند از آنها پشتیبانی می کنند. دیگر نمی توانند مانند گذشته نیت واقعی خود را از دید مردم پنهان کنند. بیداری شما این روزها کار را برایشان سخت کرده است. این موضوع آنها را نگران کرده و نابود کردن سیاره شما را برایشان دشوار ساخته. به دقت مراقب باشید هر حرکتی که این روزها انجام می دهید ، سنجیده باشد و به کسی آزار نرساند. به زمین و انسانها از صمیم قلب توجه نشان دهید. دیگر وقت خودخواه بودن نیست. باید صلاح بشریت را در نظر بگیرید.

توطئه گران از طریق رسانه ها پیوسته دشمنانی « نادیده » می آفرینند تا افکار عمومی را به سوی منصرف شدن از آزادی های بنیادین آنها سوق دهند. آنها نقشه های ضد بشری خود را با فریب و اغفال و با رفتار اجتماعی قابل قبولی به پیش می برند. با هیچ کاری نکردن در واقع این سیستم ها را تغذیه کرده و زنده نگه می دارید. با سایه های ترس و خود فریبی روبرو شوید. در مقابل نیرنگ آنها بایستید ، با پرسیدن این سوال که : چه کسی در این میان سود می برد؟

به قلب تان متصل شوید .

هیچکس دیگری نمی تواند این کار را برایتان انجام دهد .

به یاد داشته باشید که توطئه گران در برابر حقیقت شفاف هیچ شانسی ندارند.

اکنون بسیار مهم است که آنچه که از بعد سوم بود پشت سر بگذارید. نباید تسلیم ترس شوید. شما بر روی زمین هستید تا آن را از دست غاصبینی که در تلاش برای تصرف آن هستند نجات دهید. توطئه گران وعده هایی می دهند تا شما را از مسیرتان منحرف کنند ، اما مطمئن باشید که هرگز به وعده هایشان عمل نمی کنند. وقتی که دیگر استفاده ای برایشان نداشته باشید شما را مچاله کرده و دور می اندازند. آنها از شما بیزارند و هر کاری که بکنید ، شما را از خودشان نمی دانند. حتی با فکر پیوستن به آنها همه چیز را از دست داده وهیچ چیز به دست نخواهید آورد. این جنگی است که برای تصرف روح شما درگرفته است. در این باره اشتباه نکنید. بزودی تمام نهادهای فاسد متزلزل شده و ترکهایشان پدیدار می شود. آنها سرنگون خواهند شد و هرگز دوباره از میان خاکسترشان برنخواهند خاست. آنها به تاریخ می پیوندند: به محض آنکه انسانها به آغوش نور بروند و صلح و عشق فراگیر شود ، آنها نیز به سرعت فراموش می شوند.

عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، مورد خیانت قرار گرفتن عمیقا آزاردهنده است آنهم از سوی افرادی که زمانی مورد قبول تو بودند و پی بردن به اینکه آنها در نظر دارند آنچه به تو واگذار شده است را به خود اختصاص دهند. آنها تحت تاثیر نفس و افکار بعد سومی قرار گرفته اند. آنها را می شناسند. آنها سعی می کنند از کسی که به تو نزدیک بود استفاده کنند ، زیرا ابلهانه فکر می کنند که او همه پاسخ ها را می داند.

ورونیکای عزیز من ، هیچکس بر روی زمین همه چیز را نمی داند. دنیای روح ها آنقدر ابله نیست که همه اطلاعات را افشا کند. زمان مناسب که برسد ، فقط به آنهایی که قرار بوده است چنین طرح هایی را به پیش ببرند ، اطلاعات داده خواهد شد. حرکت احمقانه آن سه نفر می توانست پیامدهایی برای بشریت داشته باشد. من خطاب به آنها می گویم که از نفسانیت خود دور شده و به احمقانه بودن اقدامات خود فکر کنند. تاریکی ، نفس آنها را برانگیخت و به آنها قبولاند که می توانند اوضاع را به دست بگیرند. حتی یکی از آنها سیطره ای را پیش بینی کرده بود که اگردر مسیرویرانگر آنها قدم می گذاشت ، برایشان اتفاق می افتاد. اکنون روح از آنها می خواهد که باز بایستند و از انجام این کار خودداری ورزند. دنیای شما در مسیر پر تزلزلی قرار دارد ، با جنگ طلبی توطئه گران به هر قیمت و به خاطر افراد ابلهی مانند اینها که نور را به مخاطره می اندازند.

مردم در همه جا باید بپرسند ، «من به چه کسی اعتماد دارم؟» ، « چه کسی را باید باور کنم؟ » در این زمانه تیره و تار، صداقت و درستی از بیشترین اهمیت برخوردار است. اگر نتوانید به افراد خودتان اعتماد کنید ، پس اوضاع خیلی تاسف بار است.

زمان ، زمان مسئول بودن است. برای مصلحت بشریت کار کنید – همه بشریت. اطلاعاتی که به شما می رسند را با دقت ملاحظه کنید. در باره همه چیز بپرسید و به دنبال دلیل باشید. شما به خوبی به این نکته واقف هستید که این جنگها از سالها پیش طراحی شده بودند. وقتی مردم این را بفهمند ، دیگر با این دروغها فریب نمی خورند. در باره اش فکر کنید: چطور می توانید بگویید که برای نجات بی گناهان وارد جنگ می شوید؟

با بمباران کردن آنها؟ با کشتن هزاران نفر دیگر و با نابود کردن زیرساختهای کشورهایشان؟

چنین داستانهایی را در طول تاریخ بارها شنیده اید . جنگ ها همچنان ادامه دارند ، نسل پس از نسل ، و هیچ چیز عوض نمی شود . من روشن وعلنی می گویم: کسانی هستند در دنیای شما که برضد نوع بشر دسیسه می کنند. بله ، آنها ظاهرا شبیه شما هستند ، اما هیچ وجه اشتراکی با شما ندارند. شما قلب دارید و عطوفت. اما آنها به جز چیرگی کامل بر سیاره زمین ، هیچ چیز و هیچکس برایشان مهم نیست و برای رسیدن به این رویایشان تا هر کجا که بتوانند ، پیش می روند. و چون روح ندارند ، زمانی به پیروزی می رسند که موفق شوند افرادی با انگیزه های نفسانی را از مسیرهایی که برای آن برگزیده شده اند خارج کنند.

همگی شما در یکی از سخت ترین دوران زندگی هایتان بر روی زمین بسر می برید. در کنار هم باشید زیرا با هم موفق خواهید شد. دراین راه ما در کنارتان هستیم .

عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، تو هم باید تصمیماتی بگیری. با چه کسی می توانی کار کنی که قابل اعتماد باشد؟

من هرگز نگفته ام که این راه آسانی است ، اما تو خودت آن را انتخاب کردی. در این روزگار سخت ، عشق من تو را در بر می گیرد.

دوستدار همیشگی تو مونتی.
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnaz

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |