Home > > Montague Keen - May 4, 2014

Montague Keen - May 4, 2014

مونتاگ کین – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

هفته گذشته برای همیشه در ذهن تو باقی خواهد ماند. اندوه تو، وقتی که فهمیدی یکی از بزرگترین حامیانت باید برای مدتی تو را ترک کند. این را بدان که او باید کار بسیارمهمی انجام دهد. او در زمان مناسب بر می گردد و در کنارتو کار می کند. او در امان خواهد بود. او دوست توست و برای حمایت و یاری تو همیشه حاضر خواهد بود.

ما ذهن تان را نسبت به خطوط لی (ley lines) باز کردیم و اکنون نشان می دهیم که برای کنترل شما چه می کنند. ما ارتباط میان تو و «اندرو بارتزیس»Andrew Bartzis را بر قرار کردیم. اندرو می توانست توضیح دهد آن سلطه گران برای تغییر مسیر زندگی شما چه کاری انجام می دهند. اندرو درباره روش بسیار موثری نوشته است که می تواند رشته ای که شما را به سیستم کنترل ، پیوند می دهد و به آن متصل نگه می دارد ، قطع کند.

اندرو آن روش را « فسخ قرارداد روحی » ( SOUL CONTRACT REVOCATIONS) می نامد.

این روش قدرت فراوانی دارد. تو ازاین حقیقت آگاهی. در تجربه هایی که روز اول ماه می با اندرو داشتی به این موضوع پی بردی. چشمان تو کاملا بازشد ، عزیزم. پس از انجام آن «فسخ ها» خیلی بهتر شدی. این کاربرای هرفردی برروی زمین ضرورت دارد. می توانید آن را دروبسایت اندرو پیدا کنید: اندرو بارتزیس تاریخدان کهکشانی Andrew Bartzis Galactic Historian ) (. از نتایج بدست آمده شاد و شگفت زده می شوید.

این کار را ادامه دهید تا زمانی که بشریت از همه محدودیتهای ناروایی که به او تحمیل کرده اند، رها شود. کنترل کنندگان درهر قراردادی که شما در هر دوره زندگی بسته اید دست می برند. گاهی آنها یک کلمه را عوض می کنند و فقط همان یک کلمه مانع از انجام ماموریتی می شود که برای انجام آن به زمین باز گشته اید. این گره ها می باید هرچه سریعتر باز شوند. وقت خود را هدر ندهید. تردید نکنید. می باید از خود و خانواده خود محافظت کنید. شما در معامله قراردادهای روحی ، رودرروی سیستم کنترل و سلطه قرار گرفته اید.

آنها می توانند در زمان به جلو وعقب بروند و به این ترتیب نتیجه را برای بسیاری از شما تغییر دهند. می باید از«فضای مقدس» خود محافظت کنید و برای آن مرزهایی را در نظر بگیرید. نگذارید که هدف واقع شوید و مورد سوء استفاده و کنترل قرار بگیرید. حالا فهمیده اید که آنها برای کنترل خطوط لی چه کرده اند. کار در این باره را ادامه دهید . این دو کار مکمل همدیگر هستند و باید با هم انجام شوند. شما برای بقای نوع بشر و سیاره زمین فعالیت می کنید.

توجه ورونیکا به سوی CERN (مرکز اروپایی تحقیقات هسته ای) جلب شد و امیدهایی که سیاهکاران در سر می پرورانند. آنها می دانند بازی برایشان تمام شده و پذیرفته اند که نابود شده اند. آنها مانند شما نیستند و مثل شما فکر نمی کنند. آنها می خواهند از Cern برای نابودی زندگی هزاران نفر از شما و نیز بخشی از دنیایتان استفاده کنند. فریب آنهایی را نخورید که می خواهند در شما یک حس امنیت دروغین ایجاد کنند. من هرگز و هرگز قصد ترساندن شما را ندارم. اما باید گام هایی را برای مراقبت از خودتان بردارید.

توصیه های ما را دنبال کنید تا به بیداری کامل برسید. وقتی واقعا بفهمید که با شما چه کرده اند گام های لازم را برای آزادسازی خودتان برخواهید داشت. رسانه ها را برای تغییردادن ادراک شما برپا کرده اند. ازعناصر کنترل ذهن موجود در آن بهره می برند تا مانع دیدن واقعیت ها وقضاوت شما شوند. هر یک از واژه ها ، نوع بیان و همه ژست هایشان حساب شده اند تا شما را کنترل کنند. یادتان باشد وقتی موضوع کنترل مطرح می شود ، شما با انسانهایی مثل خودتان طرف نیستید و نمی توانید آنها را با معیارهای خودتان مورد قضاوت قرار دهید. آنها مثل شما فکر و رفتار نمی کنند. عزیزم ، آنها خیلی بزدل اند. بدون پشتیبانی کسانی که از آنها حمایت می کنند و سرپا نگهشان می دارند ، هیچ نیستند. آنها را مثل خرگوشهای ترسانی ببین که زیر نور چراغ حقیقت قرار گرفته اند: فاش شده و ترسیده از یک جمعیت ۹۹ درصدی. از آنها نترسید ، زیرا بدون حمایت شما نمی توانند حتی یک تارمو از سرتان کم کنند. شما اکنون تحت کنترل هستید اما با مهربانی و عطوفت با آن کنار بیایید زیرا این مسئولیت بسیار بزرگی است. قبل از هر حرکتی پیامد آن را در نظر بگیرید.

تاریخ راستین دنیای شما زمانی نوشته خواهد شد که واتیکان سقوط کند. آنها می دانند که دیگر نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند زیرا دیگرهیچکس فریب شان را نمی خورد. روشن شدگان به پیش رفته اند و شگفت زده اند که چگونه مورد آن همه شرارت و سلطه جویی قرار گرفتند. در آنجاست که می بینند چگونه از ترس برای چیره شدن بر دنیایتان بهره بردند. واتیکان مذاهب دیگر را برای ایجاد تضاد ، اختلاف و کشمکش به وجود آورد. این روش کاملا موثر واقع شد تا زمانی که نور حقیقت ، نیت واقعی آنها را آشکار کرد.

۲۰۱۴ سال روبرو شدن وتعامل شما با واقعیت هاست. نیروهای فساد از هر چه داشته استفاده کرده و هر کاری که می توانستند انجام دادند. اما به قول معروف ، ماه پشت ابر نمی ماند.

ما در عالم روح بسیار خوشحالیم که عده زیادی از شما ، با دل و جان بر روی پروژه خطوط لی (Ley lines) و ابلیسک ها (obelisks) کار می کنید. شما کار شکوهمندی انجام داده اید. دست از تلاش برندارید تا زمانی که آخرین بقایای خرابکاری بر روی انرژی زمین از میان برود. می باید مواظب مکان های مقدس و دروازه های ستاره ای (stargates) باشید و نیز محافظین آنها ، خزندگان دوپا (Reptilians) را از میان ببرید. اینکه افراد زیادی در سرتاسر دنیا برای مشارکت در این امر مهم گرد هم آمده اند ، شادی آفرین است. شما به بشریت و سیاره زمین خدمت می کنید. بی تردید این کار تحسین برانگیز است. یک روز به گذشته نگاه می کنید و از آنچه می بینید شگفت زده می شوید.

تو برای فسخ قراردها در وبسایت اندرو به وقت نیاز داری ، پس من باید بروم.

عزیزم ، این هفته کارهای زیادی در پیش داری. کار ما باید ادامه پیدا کند وادامه پیدا می کند! مردم ، نور را می بینند و مسئولیت می پذیرند. خیلی کار داریم.

من همیشه راهنمای تو هستم. دوستدار تو ، مونتی.

مترجم: مهناز


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnaz

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |