Home > > Montague Keen - August 5, 2012

Montague Keen - August 5, 2012

مونتاگ کین ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

نگاهمان کنید. همه چیزمان پشت و روست. همه چیزمان واژگون است. دکترها سلامتی را از بین می برند، وکلا عدالت را، دانشگاهها دانش را، حکومتها آزادی را، رسانه های گروهی اطلاعات را و مذاهب عرفان را، از: مایکل النر
Michael Ellner

آیا این کلمات در وجودت طنین انداز هستند عزیزم (خطاب به همسرش) ؟ همیشه گفته ام هیچ چیز آنطور که بنظر می رسد نیست. به شما (زمینی ها) هرچه آموزش داده شده بطور عمد کاملا نقطه مقابل حقیقت است. این امر در همه موارد از تولد تا مرگ صادق است. بشما دروغ گفته شده. اینک (زمان آن رسیده که) مسولیت زندگی خود را بدست گیرید. همیشه پیرو آنچه که طبیعی و ناب است باشید که بشما آسیب نخواهد رساند. ما در نظر داریم روشهای طبیعی تولید غذا ، آب پاکیزه و هوای پاک برای تنفس را بشما بیاموزیم. نجات نوع بشر تعهد بزرگی است که ما عهده دار آن شده ایم. ما اطمینان داریم که قادر به انجام این کار هستیم وقتی که همه (اسرار) فاش شد و مردم از خواب هیپنوتیزمی خود بیدار شدند. بمجرد اینکه شما به هوشیاری کامل رسیدید ، دیگر نمی توان بشما دروغ گفته در باورهای کاذب نگاهتان داشت.

لندن در حال حاضر مرکز تصمیم گیریهاست. البته مخالفینی در جمع کسانی که نقشه تصاحب جهان شما را تحت عنوان نظم نوین جهانی (New World Order) دارند وجود دارد. یکی دو تن از آنها با وحشت فرار کردند بدین سبب که بسیاری از شما بیدار شده و آماده اند که زیر بار این نظم نوین جهانی نروند. آنها المپیک لندن را بهترین سناریو بمنظور تصاحب دراماتیک (کره زمین) می بینند. این امر همچنین شانس بسیار خوبی را برای نابودی بسیاری از شما از روی کره زمین به آنها می دهد. نقشه آنها اینست که وحشت زیادی ایجاد کرده بدینوسیله شما را وادار به پذیرش هدف آنها که همانا تصاحب کره زمین است شوید. شما باید در این زمینه تعمق نموده آماده کمک بیکدیگر باشید. آنها دوهزار سال است که بشما دروغ می گویند. آنها در دستکاریها و خرابکاریها تخصص دارند. به بینید قولهای آنها در گذشته شما را بکجا رسانده. بدیهی است هرگز نمی توان به آنها اطمینان کرد. آنها با موجوداتی کار می کنند که شما از برخورد با آنها وحشت خواهید کرد. آخر قضیه اینست که آنها هیچ احترامی به شما و متعلقاتتان قایل نیستند. آنها شما را در پایین ترین طبقه می دانند. می دانم هر وقت که لازم باشد آنها سخنان شیرین ، قولها و وعده ها می دهند ولی شما در روح خود می دانید که نمی توان به آنها اعتماد کرد. آنها جهان *وادار به باور کردن* ساخته اند. از هالی وود بمنظور القای افسانه ها و گمراهی شما و قبول احساس دروغین امنیت استفاده کرده اند.

کسانی هستند که پیش بینی آینده را بمنظور آمادگی بعد از انتقال (به طبقه چهارم عرفان) نموده اند. ورونیکا (همسرش) با یکی از چنین کسان طی این هفته گفتگویی داشت. او لطف نموده پذیرفته که ورونیکا مصاحبه ای با او داشته باشد. این مصاحبه شما را با کار شگفت انگبز او مرتبط خواهد کرد. باید به تمام جهان اطمینان داده شود که یک گروه کوچک از مردم و یا یک خانواده دوباره حکومت به نوع بشر را در دست نخواهد گرفت. صلح ، عدالت و دانش برای همه ، نظم روزانه جهان خواهد شد و بشر از این پس در کره زندان زندگی نخواهد کرد. شما در آخرین گامهای سفر خود به منزلگاه مقصود هستید. آنگاه شما سیاره خود را با چشمانی باز و بدون محدودیتهای مذهبی و سیاسی خواهید دید. با ساکنان کرات دیگر آشنا خواهید شد. همچنین از دانستن آنچه که از شما پنهان داشته بودند لذت خواهید برد. زمان روشنگریها در انتظار شماست. چه بسیار برای آموختن و کشف کردن در پیش رو دارید. چه شگفت آور است حضور روی کره زمین در این دوران. آینده شما در دستهای شماست.

جنگها و واتیکان تعداد زیادی از دروازه های ستارگان (Stargates) روی کره زمین را بمنظور جلوگیری از ارتباط شما با دنیای روحها و دیگر کرات آسمانی ، نابود کرده اند که نیاز به برنامه ریزی عمیق و دقیقی برای بازسازی این دروازه های ستارگان ، دیوارها و دیگر مکانهای مقدس روی کره زمین می باشد. حاکمان جهانخوار (Cabal) برنامه ریزی کرده اند نه تنها ارتباط شما را با دیگر کرات ، بلکه حتی با دیگر کشورهای روی زمین قطع کنند. نابودی کامل آثار باستانی هر کشوری که بوسیله ارتش آنها اشغال شود عملی قطعی است. چه آنها دستور در نابودی هر چیزی که ممکن است باستانی و کهن باشد دارند. این یک جنایت علیه بشریت است. * ما فقط دستورات را اجرا می کردیم * بعنوان بهانه پذیرفته نخواهد شد. به آنها عظمت جنایاتشان فهمانده خواهد شد. هر کسی پاسخگوی اعمال خود خواهد بود. مردم و تاریخشان باید محترم شمرده شوند. بداد آنهایی که وحشیانه بوسیله سیستم فاسد شما مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند برسید.

کره شما در شرف یک جهش بزرگ بسوی آینده است. چنین مقدر شده که سال ۲۰۱۲ سالی باشد که نور صلح و عدالت جایگزین فساد شده ، آینده ای برای نوع بشر بسازد که همگان یکسان باشند. این همچون بیرون آمدن از تاریکیها و گام نهادن در آفتاب تابان است. کرات دیگر در حال آماده شدن و حضور در صحنه و کمک بشما هستند. آنها هر کمک و مساعدتی که شما برای شروع زندگی جدید خود نیاز داشته باشید در دسترس شما خواهند داد. آنها با تاسیس مراکز راهنمایی و دادن کمکهای مورد نیاز بشما در زندگی جدیدتان یاری خواهند داد. این مراکز راهنمایی در سراسر جهان تاسیس خواهند شد که البته طراحیهای آن نیز با دقت کافی در این سمت زندگی انجام پذیرفته است. ما هر کاری که امکانش باشد برای اینکه انتقال (به طبقه بالاتر عرفانی) ساده تر ، لذت بخش تر و هیجان انگیزتر باشد انجام می دهیم. به آینده نگریسته و همه بی عدالتیهای گذشته را در گذشته رها کنید که جایی در آینده شما ندارند. وقت آن رسیده که به زمانهای باستانی خود نگریسته یاد بگیرید حقایق را که شما چه کسانی هستید و چرا کشور شما تهدیدی برای حاکمان جهانخوار (Cabal) بود ، چرا آنها (آثار باستانی شما را) بمنظور جلوگیری از فاش شدن دانشهای باستانی تخریب کردند. همچون عراق در گذشته نزدیک. شما همگی شهروندان کره زمین هستید. شهروند رده دو وجود ندارد. فساد در امور بانکداری بزودی بدست فراموشی سپرده شده هرگز اجازه رشد مجدد نخواهد یافت. چرا که پول دیگر وجود نخواهد داشت. مردمان کرات دیگر شادمانه بدون پول زندگی می کنند. این (پول) خود رسیله ای برای اسارت و کنترل است. شرایط جسمی شما بشکل معجزه آسایی بهبود خواهد یافت پس از پاکسازی سموم از غذا ، آب و هوای شما. حکومتهای شما عمدا آبها را مسموم می کنند. این جنایتی بر علیه بشریت است و باید متوقف شود. از آنها دلیل آنرا سوال کنید و مدعی پاسخی صادقانه باشید. سوال کنید چرا آنها انتظار دارند که برای مسموم کردن خودتان به آنها بپردازید. شما سزاوار آنید بدانید چرا؟

اطمینان داشته باشید که شما تنها نیستید. بسیاری جمع شده اند شما را در مسیر انتقالتان به طبقه بالاتر راهنمایی کنند. این انتقال را بصورت سفری ماجراجویانه به زندگی جدید در جایی که در آن صلح حاکم است بدانید. عشق و نه ترس در چشمان همنوعان شما (در آن دیار) می درخشد. وقت آن رسیده که قدرت خود را پس بگیرید. شما آینده ای طلایی در پیش رو دارید. آرام بوده از این سفر لذت ببرید.

اوقات پر مشغله ای در پیش رو خواهی داشت ، عشق من (خطاب به همسرش) ، من تا سرحد امکان کمک می کنم و هرگز ترا ترک نخواهم کرد.

عاشقانه دوستت دارم.
مونتی (مونتاگ)Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |