Home > > Montague Keen - March 9, 2014

Montague Keen - March 9, 2014

پیام مونتاگ – یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

از همه آنهایی که در پاک کردن انرژی های منفی از Tor در گلاستونبری انگلستان شرکت کردند ، صمیمانه سپاسگزاریم. این نقاشی الهام گرفته شده از آن، به خوبی نتیجه تلاش شما را نشان می دهد.

دوست خوب ما ، Renata Van Risoot از هلند تور Tor را ترسیم و چنین گفت: « حجابها برداشته شده و گذرگاهها به طرزی قابل مشاهده ، آشکار و توقف ناپذیر گشوده شدند ، که نشان از ظهور یک Avalon جدید را می دهد. انرژی فرشته تاجدارمایکل Archangel Michael از آن دروازه به دنیا می تابد و آن را محافظت می کند. دیگر هیچ انرژی تیره ای هرگز نمی تواند دوباره از آن سر برآورد.»

این چیزی بود که با همکاری یکدیگر توانستیم به آن دست پیدا کنیم. این کار باید در سرتاسر دنیا ادامه یابد. شما ثابت کردید که می توانید. آنچه که باید انجام دهید به دست گرفتن کنترل و از میان بردن منفی ها و تیرگی هاست. خیلی ها بیدار شده اند و دیگر نمی خواهند قربانی جنگ ها باشند ، جنگهایی که تنها به سود عده اندکی است که برای ادامه بقای خود به انرژی آن نیاز دارند. با گسترش نور، دروغ ها برملا می شود. تبلیغات شان دیگر برای آنهایی که از ماهیت واقعی این جنگ ها آگاه شده اند ، بی اثر است.

مهم است که از آنچه بر سر عده زیادی از شما آورده اند آگاه شوید. باید بدانید که یک نیروی خارجی برای ورد به ذهن های شما به کار گرفته می شود تا شما را وادار به انجام کارهایی کند که هرگز به فکرتان هم خطور نمی کرد. به ورونیکا خبر داده شد که به تازگی یکی از دوستان ، که معمولا آدم باثبات و معقولی است ، در دو موقعیت او را از نظر ذهنی وادار کرده بودند که خود را از یکی از بلندترین ساختمانهای لندن به پایین پرتاب کند. این موضوع چند هفته پیش اتفاق افتاد.

دوشنبه گذشته چیزی مانند یک ابر عظیم تیره بر روی ورونیکا فرود آمد. او ناگهان احساس نومیدی و بی پناهی کرد ، احساس تنهایی شدید ، چیزی که پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. این احساسات بسیار قوی بودند. نیروهای تاریکی سعی می کردند او را وادار به تسلیم کنند. او با هر کسی که سعی می کرد تماس بگیرد ، در دسترس نبود و احساس بی پناهی به او دست داده بود. نا امیدی او شدت پیدا کرد ؛ اما در نهایت اراده او برای زنده ماندن و تکمیل کارش ، او را از این حالت بیرون آورد.

جند روز بعد ، همکار دیگری با او تماس گرفت که او هم دچار همین وضع شده بود. بدانید که این را دارند علیه شما به کار می برند. هرچند که بسیار دردناک است اما می توانید از آن نجات پیدا کنید. حالا متوجه می شوید که چرا خیلی ها به تازگی دست از کار کشیده اند. من به شما هشدار داده بودم که سیاهکاران هر سلاحی که در انبارهای خود دارند برعلیه شما به کار خواهند برد. آنها سالهای زیادی برای آماده شدن فرصت داشتند. شما باید بپاخاسته و از خود دفاع کنید.

پول عامل مهمی در همه این موارد است. ازآن برای ایجاد استرس استفاده می کنند تا شما را از نظر ذهنی تضعیف کرده و این افکار میل به خودکشی را به شما انتقال دهند. همه اینها نشان می دهد که چقدر از شما ترسیده اند. آنها از اینکه بتوانند مانع تکمیل ماموریت شما بر روی زمین شوند نا امید شده اند. من به شما می گویم: قوی باشید و به خود ایمان داشته باشید. بزودی پول ، قدرت خود را بر زندگی شما از دست خواهد داد. از آن همچون سلاحی استفاده کردند تا شما را زیردست و برده نگه دارند. وقتی قدرت خود را از دست بدهد ، همه چیز عوض می شود. و آن روز در حال نزدیک شدن است.

شما اکنون سرنوشت خود را به دست گرفته اید واین احساس خوبی است. شما می آموزید که با همدیگر به نفع بشریت کار کنید. شما حامیان جنگ را همچون عروسکهای خیمه شب بازی می بینید که دستورات را پیروی می کنند. تصویر بزرگ برایتان روشن می شود: طرحهای محرمانه آنها نقش بر آب می شود و آنها برهنه بر صحنه جهان باقی می مانند. وقتی سرانجام شکست خوردند ، دقت کنید که چگونه با این موضوع کنار می آیید. هرگزخود را در سطح معیارهای آنها پایین نیاورید. زیرا در آن صورت علیرغم میل خود ، همان نقشی را بازی می کنید که آنها می خواهند.

شما قدرت را به دست آورده اید و با هم به عنوان نوع بشر کار می کنید. شما ثابت کردید که می توانید. آن را در پروژه خطوط لی Ley Lines ثابت کردید. از این پس انجام هر کار دیگری که از شما خواسته شود برایتان آسان خواهد بود. کنترل اوضاع به دست شماست و بدانید که موفق خواهید شد. با اطمینان به کار خود ادامه دهید و بدانید که با اتحاد ، برقرار مانده و با اختلاف ، شکست خواهید خورد. شما همچنین آموخته اید که زبان هیچ مانعی برای کارکردن شما با یکدیگر نیست. ما از همه آنهایی که پیامها را ترجمه می کنند صمیمانه سپاسگزاریم ، زیرا آنها نقش مهمی در نزدیک کردن انسانها به یکدیگر ایفا می کنند. بدون تلاش آنها این امر ممکن نبود.

بهوش باشید و میان واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل شوید. هشیار باشید که ممکن است برای ممانعت از بیداری شما ، با انواع ویروس ها و ابزار کنترل ذهن مورد حمله قراربگیرید. «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد». شما می دانید که برتراز آنها هستید. بی تردید آنها از شما قدرتمندترند. اما شما ۹۹% هستید. قدرت شما در تعداد و آگاهی تان از نقشه هایی است که طرح می کنند. اکنون هیچ چیز شما را متوقف نمی کند. ما با هم می توانیم تیرگی و بدی را از میان ببریم . نکته فوق العاده در این امر این است که نیازی به خشم و آتش افروزی نداریم. هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا محیطی صلح آمیز برای خود فراهم نمایید که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود برسد ، همانگونه که زمانی بود. آماده باشید که هر زمان که نیاز بود به یاری هم بشتابید.

عشق من ، هفته سختی بود. از آنجایی که توحساس هستی ، رنجی که بر تو تحمیل شد وآن نومیدی و درماندگی را احساس کردی. اما روح تو می دانست که باید زنده بمانی و کاری که برای آن روی زمین هستی را ادامه دهی. یادت باشد ، نیروهای تاریکی برای بقای خود می جنگند و سلاح های فراوانی در اختیار دارند که در به کاربردن آنها درنگ نمی کنند. اما زمان آنها بسرآمده و شکست خواهند خورد. ما در طرف حقیقت و نور هستیم. ما می دانیم که موفق خواهیم شد. هر دو سوی زندگی در این امرمتحد شده اند ، پس شکست نخواهیم خورد.

عزیزم ، آرام باش و سخت نگیر. برای چندمین بار حاصل کار به تو نشان داده شد. تو می دانی چه اتفاقی خواهد افتاد. همه چیز در جای خود قرار می گیرد، آنچنان که باید. دوستدار همیشگی تو ، مونتی.

مترجم: مهناز


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnaz

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |