Home > > Montague Keen - September 15, 2013

Montague Keen - September 15, 2013

مونتاگ کین ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

حتی اگر در اقلیتی یک نفره باشید ، باز هم حقیقت ، حقیقت است – مهاتما گاندی

دیوارهای زندان فرو می ریزند. شما اکنون واقعیت آن فسادی که بشریت را به کام خود فروبرده و او را به اسارت درآورده است، می بینید. ساختار هرم ، بی پرده نمایان می شود و آنهایی را که در راس آن قرار دارند ، هر روز بیش از پیش برمی آشوبند. آنها از اربابان فرازمینی خود بی چون و چرا اطاعت کرده اند ، با این باور که نقشه هایشان با موفقیت اجرا خواهد شد. هرگز حتی برای لحظه ای به ذهنشان خطور نکرد که اگر انسانها بیدار شوند ، چه باید بکنند زیرا گمان می بردند که همه چیز را برای تضمین موفقیت نقشه هایشان فراهم آورده اند. آنها زندگی شما را از لحظه تولد تا زمانی که این مرحله زمینی را ترک می کنید ، تحت کنترل دارند.

این واقعیت که بسیاری از شما با وجود همه آن موانع ، بیدار شده اید ، به خودی خود ، یک معجزه است. هنگامی که تاریخ (راستین) دنیایتان نوشته شود ، نام افراد شجاعی که برای برملا ساختن فساد ، نخستین گامها را برداشتند ، هرگز فراموش نخواهد شد. وقتی به همه آنچه که برای نگه داشتن شما در بعد سوم انجام گرفت آگاه شوید ، از اینکه بعضی ها هنوز در دام آن گرفتار هستند تعجبی نخواهید کرد. از همین افراد برای قضاوت کردن و مورد حمله قرار دادن کسانی که در این مسیر به راه افتاده اند ، استفاده می شود. این اتفاقی است که در همه دنیا می افتد.

با قلبتان بیندیشید. روحتان می داند چه چیز حقیقت دارد و چه چیز قابل تردید است. این مسیر دشواری است که در این دوران تغییر از آن عبور می کنید. دورانی که سردرگمی ، فریب و دروغهای محض ، از همه طرف به سویتان نشانه رفته است. راهنمایی در دسترس است. فقط باید بخواهید. همگی باید آگاهی خود را افزایش داده و هرآنچه که مربوط به بعد سوم است را پشت سر بگذارید. شما که بیدار شده اید ، باید همواره هشیار باشید و اطمینان حاصل کنید که هرگز در دامهایی که برای فریفتن و بازگرداندن شما به بعد سوم کارگذاشته اند ، نمی افتید.

تلاش عظیم برای بیداری انسانها موجب گردید نوری بر حقیقت تابانده شود. نوری که اظهارات دروغ برای وادار کردن شما به پذیرش جنگ را افشا می کند. شما انتخاب کردید: نمی خواهید کسی را بکشید و نیز نمی خواهید دیگران این کار را به نام شما انجام دهند. آن روزها گذشت که مردم ابلهانه باور می کردند که وظیفه دارند به دلیلی بکشند و یا کشته شوند. اما اکنون می پرسید: « به دلیل چه کسی؟ » و « چه کسی از جنگیدن سود می برد؟ »

هر روز که می گذرد پاسخ به این پرسش ها روشن تر می شود. پایداری شما بر سر این موضوع ، جنگ را منسوخ می کند. به همین دلیل است که فعالیتها ، افکار و باورهایتان بسیار اهمیت دارند. آرزوی شما برای صلح ، جنبشی فزاینده را ایجاد کرده است که پیروز خواهد شد.

شما خودتان را پیدا می کنید و در می یابید که هستید. شما کنترل زندگی خود را دوباره به دست می گیرید در حالیکه ستمگران ، به دنبال یافتن راههایی برای تحت کنترل نگه داشتن شما ، دست و پا می زنند. تا به امروز همیشه کارشان همین بوده است. چقدر ترحم انگیزاست که این ، شیوه جدید زندگی آنها شده است. اما قضاوت نکنید و خشونت به خرج ندهید زیرا این کار شما را به سطح آنها تنزل می دهد و این چیزی نیست که در حال حاضر واقعا خواستار آن باشید. شما در فرایند ایجاد دنیایی شرکت دارید که همگی در آن ، در صلح به سر می برند. دنیایی که عشق بر آن حاکم است و همه در آن برابرند. تغییرات مورد نیار برای رسیدن به این دنیا ، در آینده ای نه چندان دور انجام خواهد گرفت. آیا با قلب و روحتان آماده پذیرش تغییراتی شده اید که عده زیادی حداکثر کوشش خود را به خرج می دهند تا آن را برایتان فراهم آورند؟

هر کدام از شما باید بپرسد: « چگونه می توانم در ایجاد این تغییرات سهیم باشم؟ از چه راهی می توان کمک کرد؟ » اگر یاد بگیرید که با هم باشید و با هم کار کنید ، بر شرارت پیروز خواهید شد. توطئه گران ، شما را در جعبه ای کوچک نگه می دارند ، با انبوهی ازتبلیغات تلویزیونی تا ذهن شما را کنترل کنند. NLP (برنامه ریزی عصبی – کلامی ) نیز برای فرستادن پیامهای نامحسوس به کار می رود. تا به این نکته واقف نشوید نمی توانید از خودتان در برابرآن محافظت کنید. فکرش را بکنید: دارید برای نگهبانهای زندان خودتان هزینه می کنید!

با همدیگر حرف بزنید ، درست همانطور که در زمانهای قدیم این کار را می کردند. در آن روزها می دانستند چگونه باید زندگی کرد. آنها همه چیز را با هم در میان می گذاشتند. و به این طریق می آموختند. من با اطمینان به شما می گویم که آنها کاملا از چگونگی عملکرد کائنات آگاه بودند. آنها از اهمیت مجراهای انرژی طبیعی آگاهی داشتند. اکنون می دانید که این مسیرهای طبیعی برای فرونشاندن انرژی دربرگیرنده دنیای شما مسدود شده اند. این به خودی خود یک جنایت علیه بشریت است که می باید برداشته شود. همه آنچه که برای سرکوب و کنترل شما تغییر دادند ، آشکار شده و برای درست کردن آنها به شما کمک می شود. نور برای کمک به شما درخشش بیشتری یافته است.

به ماموریت خود ایمان داشته باشید و بدانید که موفق خواهید شد. به یاد داشته باشید ... همه چیز مطابق زمان ما روی می دهد و نه زمان شما. پس اگر کارها به آهستگی پیش میرود ، بی صبرنباشید. ما در لحظه مناسب وارد عمل می شویم. ما موفق خواهیم شد. استقامت داشته باشید و به خود یادآور شوید که دیگر وارد بازی توطئه گران نمی شوید. دیگر «گوشت دم توپ» برایشان فراهم نمی کنید ، با هر بهانه ای که برای جنگ تراشیده باشند. نوع بشر دیگر خواهان بازی های جنگی نیست که توطئه گران را سرگرم و ثروتمند می کند ، در حالیکه آنها مردم را برای کشته شدن جمع می آورند. شما می پرسید چگونه انسانها مدتهای مدید ، از دیدن آن ناتوان بودند: پاسخ آن کنترل ذهن است.

اکنون زمان آن است که همچون « یک خانواده بزرگ » گردهم بیایید ، خانواده ای که اعضای آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند وآرزو می کنند که دوباره یکدیگر را ببینند تا دانش و تجربه زیستن بر روی زمین را با هم به اشتراک بگذارند. بدانید که در حال آفرینش دنیایی سرشار از صلح هستید . به همین دلیل است که اکنون بر روی زمین قرار دارید . بگذارید چشم بندها از چشمانتان برداشته و زنجیرها از دست و پایتان گشوده شود . ذهنتان را آزاد کنید و ببینید ، نه آنچه را که گفته بودند ، بلکه آنچه را که واقعا می بینید. از این رهایی که در حال آفرینش آن هستید لذت ببرید. ما در کنارتان هستیم تا راهنما و پشتیبان شما باشیم. بلند قامت بایستید و بدانید که در مسیر درست قرار دارید.

ورونیکای عزیزم ، آنها که قراراست کنار تو باشند ، در کنارت خواهند بود. در این باره نگران نباش. من هرگز تو را ترک نخواهم کرد.

دوستدار همیشگی تو ، مونتی.

مترجم: مهناز
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnaz

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |