Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2010

SaLuSa, January 11, 2010

Šim gadam piemīt varenas potences, un tas nebūt neattiecas tikai uz tiem, kas jau modušies patiesībai. Katra dvēsele kaut kādā pakāpē sasniegs krustceles un varēs nolemt- palikt tur, kur ir vai veikt kvanta lēcienu uz priekšu, kas vedīs tās uz Augšāmcelšanu. Aizvien pieaugošais Gaismas spēks, klauvēs pie cilvēku sirds stīgām. Šis spēks liks radīt augstāku ceļu ārā no trešās dimensijas, tādu ceļu, kas atvērs jums patiesību. Ja paši ļausiet, jūs atvērsiet savu sirdi un Gaisma ienāks, un iztīrīs daudzu dzīvju laikos uzkrātos sārņus. Pieņemiet šādu iespēju bez bailēm un aizdomām, jo tā atbildīs jūsu augstākajam labumam. Ja šaubāties, tad arī neuztraucieties, jo beigās vienalga pieņemsiet visviedāko lēmumu, kas atbildīs jūsu vajadzībām.

Ir izveidojies diezgan spēcīgs spiediens, kas gatavojas atklāt tik ilgi slēpto. Daudzas grupas un indivīdi ir gatavi paziņot savus atklājumus, jo uzkrājuši daudz pierādījumu. Paziņojumi attiecas uz jūsu cilvēktiesību ļaunprātīgu izmantošanu un tīšu informācijas un tehnoloģiju aizturēšanu, kas būtu jau sen uzlabojušas jūsu dzīves kvalitāti. Jūs visi esat Viens, un neesat novietoti uz Zemes, lai uz citu cilvēku rēķina izdabātu savai alkatībai. Jūs ejat cauri garīgās evolūcijas periodam, kas iecerēts tā, lai novestu jūs līdz sapratnei par jūsu vienotajām attiecībām vienam pret otru. Eonu ilgumā pielāgoties spējīgākie guva uzvaru jūsu fiziskajā evolūcijā. Tomēr, visviltīgāko un veselāko izdzīvošana ir atņēmusi jums neatkarību un brīvību noteikt jūsu pašu nākotni. Tā vietā esat nonākuši Iluminātu ietekmē, kas tiekušies pārņemt pār jums absolūtu kontroli.

Mīļie, ar savu nepakļāvību jūs esat apstādinājuši tumšos no viņu tālākā progresa un viņu plāns ir sastindzis. Jūsu lojalitāte un vēlme turēties pie garīgajiem mērķiem, ir stiprinājusi Gaismu uz Zemes un tā ir vadošais spēks pret tumšajiem. Jums ir jāatjauno viss tas, kas jums ticis atņemts vai aizliegts ar likumu. Šogad redzēsiet vairāku pret jums nelikumīgu likumu atcelšanu. Tādā veidā tumšā pasaule sāks vērties vaļā. Jūsu reakcija būs apvienots izbrīns un riebums par to, cik ilgi esat mānīti. Sapratīsiet, ka tikāt izmantoti gadiem ilgi ar iepriekš apsvērtu tīšu politiku turēt jūs neziņā par notiekošo.

Diezgan neapmierināti atskārtīsit, ka jūsu labklājība tikusi iemainīta pret slepenas kara tehnikas rēķinu apmaksu un vēl slepenāku rīcību. Neņemot vērā jūsu jūtas, mēs lūdzam ļaut likumam risināt tos noziegumus, kas veikti pret jums. Neapjūkat no atklātajām lietām, un saglabājiet koncentrēšanos uz augstākiem mērķiem- jūsu Augšāmcelšanos. Tas būs interesants laiks, kad sāksiet saskatīt visu jums solīto, kas sāks materializēties un saņemsiet to relatīvi īsā laikā. Pārmaiņas būs elpu aizraujošas un acīmredzami pārveidos jūsu sabiedrību no atpalikušas par tādu- ar lielām iespējām. Vērā tiks ņemti visi jūsu dzīves aspekti, un jūsu cietums Zeme kļūs par īstu Ēdenes dārzu.

Daudzi ļoti labi pārzin šobrīd notiekošo, bet lielākajai daļai tas vispirms būs liels šoks, pirms tie izjutīs pacilātību par atbrīvošanos no tiem, kas turējuši jūs sasietus. Jūs sāksiet vairāk apzināt savu darba daļu evolūcijā, kā arī mūsu daudzās aktivitātes uz Zemes, kas pēdējos laikos novērsušas lielas katastrofas. Ticiet, mīļie, mēs esam līdzdalīgi lielākajās jūsu progresa norisēs, palīdzējām jums atrast garīgo spēku un kļūt par jūsu gidiem ceļā uz pilnīgu apziņas atmodu. Jums katram būs iespēja sasniegt šādus līmeņus tajā laika periodā, kas atlicis līdz cikla noslēgumam. Tā vienmēr ir brīva izvēle, un ja būs nepieciešamība jums palīdzēs izdarīt lēmumu jau apgaismotas būtnes.

Kaut vai, ja pieminam Pārpilnības īstenošanos, kas, kā mēs zinām, daudzus jūs meklēja jūsu pašu atbrīvošanai no trūkuma un nabadzības. Pienāks laiks, kad tas viss uz Zemes būs plika graša vērts. Tomēr, ziniet, ka daloties labklājībā, kam jābūt taisnīgi sadalītai, nav paredzēts kādu novietot kādā īpašā greznības vietā. Maksimāli kā tiks darīts ir „pietiekami pēc jūsu vajadzībām” un Zeme vairs ilgāk nepildīs dažu ‘izredzēto’ kabatas. Cieņa pret Māti Zemi atgriezīsies kopā ar atzinību par to ko tā darījusi cilvēces labā. Palīdzēt un atjaunot Zemi- tas būs prieka pilns darbs, kas savu labumu sniegs visām tās dzīvības formām. Atgriezīsies harmonija, tā nesīs laimi un prieku, jūs atkal tiksiet uz zaļa zara- uz Augšāmcelšanos.

Lai aiziet visas šaubas par nākotni, jo viss ir Radītāja rokās. Dievišķajā Dekrētā pilnīgi noteikti kā fināls notiekošajam ir minēts vārds Augšāmcelšanās. Nekas nespēj aizkavēt tam īstenoties, un haoss, kuru varbūt pieredzat, ir pārmaiņu zīme un nepieciešams tāpēc, lai attīrītu planētu. Atcerieties, Māte Zeme ir apzinīga Būtne un mīloši atsaucas uz tai sniegto pateicību un apbrīnu. Gadu simtiem tā tikusi pamesta novārtā, jo cilvēks to ir aplaupījis un izkropļojis dzīdamies pēc savas labklājības.

Pavisam tuvajā nākotnē, kad varēsiet radīt atbilstoši savām vajadzībām, nebūs vajadzības dzīvot izmantojot Zemes resursus. Eksistēs absolūti harmoniska sadarbība un dzīve būs skaista eksistence. Visa būs tik daudz- jūsu komfortam un laimei- un nekad vairs nebūs jāpiedzīvo ciešanas un lejupslīde. Miers ir jūsu spēcīgākais sauciens šobrīd, un mēs varam apstiprināt, ka tas ir sadzirdēts un miers tiks sasniegts jūsu laikā. Jūsu lūgšanas vai domas nekad netiks atstātas bez atbildes, bet ļaujiet atbildei atnākt jums atbilstošā veidā.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un ceru, ka apjaušat šo laiku svarīgumu. Domājot, koncentrējoties par nākotni, jūs būsiet instruments, kas nesīs nākotnes īstenošanos pār Zemi. Jau esat nolikuši Gaismas režģus savās vietās un pavisam drīz manifestēsies Jaunā Zeme. Izbaudiet pašu radītos panākumus, tie pieder jums.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.