Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, January 13, 2010

SaLuSa, January 13, 2010

Domājiet ar prieku un patiku par gaidāmajiem notikumiem, kas pilnīgi skaidri iezīmēs pēdējā dualitātes cikla noslēgumu ar jūsu tagadējo Zemi. Ja redziet tālāk par to, kas notiek tagad, tad iziesiet cauri šim periodam bez sāpīgām blakus ietekmēm. Visi pārdzīvojumi vainagosies ar jūsu pacelšanu augšup un ārā no zemajām vibrācijām. Tas, ko jau esat sasnieguši pilnībā netiks realizēts līdz nebūsiet sarāvuši saites ar visu to, kam nav vietas augstākās dimensijās. Jūsu šībrīža fokusam jābūt tur, un jo vairāk jūs attīriet vecās saites, jo ātrāk ceļas jūsu vibrācijas. Jūs varat paturēt savas Zemes atmiņas, par skaisto pasauli, kas Cilvēkam spēja piedāvāt tik daudz. Tomēr jaunā Zeme tālu pārspēs veco un jūs būsiet skaistumā, mierā un vēl nepiedzīvotā laimē. Tā kā jūs dzīvojat laikā, tad beigas pienāks ātri kā elpas vilciens.

Ar mūsu garantiju- bailēm jābūt jūsu pēdējām emocijām, kas varētu radīt jums problēmas. Vai tad nav teiciens- viss no kā jābaidās, tās ir pašas bailes- un kas gan rada šādas sajūtas, ja ne šaubas un ticības trūkums? Esiet drošsirdīgi un turiet galvu augšā, izslejiet zodu un mērķtiecīgi maršējiet pa sevis izvēlēto ceļu. Gaismas spēki ir ar jums visa ceļa garumā, tie ir jūsu aizsardzība pret tumšajiem. Mēs esam daļa no šiem spēkiem un jums visbūtiskākie un svarīgākie, bet vēl tuvāki ir jūsu personīgie gidi, kas atrodas jums blakus, lai nodrošinātu jūsu dzīves plāna veiksmīgu izpildi.

Uz Zemes, mīļie, vientulība ir raksturīga parādība, kas pa brīžam jūs izolē un attālina no savas patiesās būtības. Tāda neeksistē augstākās dimensijās, tur visi ir Viens un visi uzturas svētlaimīgās un visu aptverošās enerģijās. Neeksistē skumjas un melanholija, jo mīlestības vibrācijas nodrošina visaptverošu enerģiju, kas notur pilnīgu un paaugstinātu laimību. Tādās enerģijās, kas gan cits varētu būt dzīve, ja ne brīnumaina prieka un piepildījumu pilna.

Visa notiekošā kopainu skicējusi Dieva roka un viņa/s lielā mīlestība pret jums. Pieņemiet to, kas jums tiek dots un ziniet, ka jūsu reālās dzīves tikai sāksies. Nekad jums nav bijis paredzēts palikt zemajās enerģijās uz visiem laikiem; ir jāsākas citam evolūcijas ciklam. Tas ievedīs jūs vēl tālākās varenās Gaismas dimensijās, un izdzēsīs tās sīkās atmiņas, kas saistās ar dualitāti. Tomēr, gūtie pārdzīvojumi uz laiku laikiem dos jums savu labumu, jo esat kļuvuši par daudz viedākām dvēselēm.

Nav svarīgi, kurp šajā Visumā dosieties, jūsu pieredzes mācība palielinās apziņas līmeņus. Tad, kad satiekat citu civilizāciju būtnes, ziniet arī tie pilda dzīves plānu, lai attīstītos savā evolūcijā. Jūsu apziņas paplašināšanās turpinās un drīzumā pieredzēsiet pamatīgu tās lēcienu. Tā kā šobrīd jūs par sevi neko daudz nezināt, jūs atstājat bezpalīdzīga bērna iespaidu- bet dažu gadu laikā jūs sasniegsiet pilnu apziņu, kaut ko tādu, kas iet pāri jūsu tagadējai sapratnei. Vai tagad novērtējat to fantastisko jums sniegto iespēju, kas nāk ar šī cikla noslēgumu, tādu ko jūs, ja zinātu, nekādi negribētu laist garām.

Atmiņas par Zemes laikiem pakāpeniski izbalēs un kļūs par sapni, kas nekādi jūs neierobežos jūsu jaunās apziņas līmenī. Jūs atgriežaties līmeņos, kas jums bija diezgan dabīgi un ierasti pagātnē. Galu galā jūs paši ienācāt zemākās vibrācijās, lai izbaudītu dualitāti un vienlaicīgi paņemot sev līdzi ierobežotu atmiņu par savu Augstāko Es. Nav tā, ka šī saite tika jums noņemta, bet jūs iegrimāt tumsā. Pēdējo 50 gadu laikā, jūs mīļie, esat pacēluši aizkaru un Gaisma atkal ir sākusi pārklāt Zemi. Pie savas Gaismas jūs piekļuvāt harmoniskās Konverģences laikā un jūsu nodomi atnesa Vecajo lēmumu, kas pieļāva iespēju dvēselēm, kas vēl nebija tikušas skaidrībā un izlēmušas par Augšāmcelšanos, tai pievienoties. Tika saskatīts vēl daudz lielāks jūsu potenciālais skaits, kas spētu atvērt savu apziņu un nomainīt savu laika līniju vedošo uz to.

Tas, ko esat paveikuši uz Zemes ir radījis milzīgu interesi visā Visumā un daudzi ieradušies uz jūsu saules sistēmu, lai novērotu Augšāmcelšanos. Tiem nav ļauts iejaukties jūsu dzīvēs un mūsu kuģu gredzens ap Zemi attur nelūgtos viesus. Jūsu vēsture ir pilna arī dažādu Visuma Būtņu apmeklējumu atstāstiem, varbūt vienīgi jūs tos pamanījāt kopš paši iegājāt Kosmosa Laikmetā. Piemēram, šumeru vai senās Ēģiptes periodi, un kļūst pilnīgi skaidrs, ka bijuši kontakti. Tas izskaidro pēkšņo lauksaimniecības uzplaukumu un daudzas citas prasmes, kas pierāda augstāku civilizāciju iejaukšanos.

Dzīvei uz Zemes, neskatoties uz sagaidāmo, jāturpinās un jums ir jāturpina nodrošināt sevi ar visu nepieciešamo. Šīs vajadzības pakāpeniski mazināsies, un ar laiku tādēļ jums atbrīvosies daudz vairāk laika. Nekad jūs nebijāt paredzēti verdzināšanai un ļoti svarīgi ir veltīt pietiekami daudz laika sevis izteikšanai. Jums visiem piemīt šobrīd snaudošas spējas, tikai citas prasības jums atstāj pārāk maz laika sevis attīstībai. Padomājiet, kādas prasmes un iemaņas no katras savas dzīves esat savākuši, kuras nespējat pielietot tagadējā dzīvē, jo jums trūkst laika. Tomēr, ja tās tiek plānotas pielietot pēc jūsu pašu izvēles, tad tiek radīti tādi apstākļi, lai tas realizētos.

Mīļie, laikam ritot uz priekšu, domājiet pozitīvi. Jūsu laiks pienāks tad, kad Tumšajiem tiks atņemta vara. Viņu plāns nevar būt sekmīgs, un tagad jau ir par vēlu tiem meklēt citu rīcības vai darbības formu. Tie ir apjukuši par sava plāna izgāšanos un pelnījuši nokļūt tur, kur vairs nevar jūs apdraudēt. Viņu ietekme bija tāda kā tā bija un mūsu sabiedrotie nodrošinās to nespēju atkal uzdarboties.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un atstāju jūs manā svētībā, kas jūs pilnībā atmodinās, lai ieietu Gaismā.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.