Home > > Dangaus keliautoją - April 14, 2012

Galaktinė federacija per dangaus keliautoją - April 14, 2012

Sveikinimai nuo federacijos:

Šiuo metu labai stiprėja viltis jūsų pasaulyje nes jūsų mintys yra sufokusuotos į Illuminati suėmimus ir finansinės sistemos perkūrimą. Viskas vyksta taip kaip ir buvo norėta. Visa tai yra skelbiama visame pasaulyje kaip kad buvo suplanuota ir jai jūs žinotumėte kokiame lygyje tai yra planuojama tai jus be galo nustebintų. Dabar mes galime kalbėti apie tai visiškai nerizikuodami nes viskas jau prasidėjo ir viso to vaisius jūs pamatysite ateinančiose savaitėse.

Pasiruoškite didžiuliam informacijos judėjimui visame pasaulyje kuris stipriai sukrės visus tuos kurie nieko apie tai nežinojo apie tai kas iki šiol vyko. Tai bus iki šiol pats didžiausias masinis individų prabudimas kurie miegojo iki šiol. Ši informacija pasipils iš įvairių informacijos šaltinių, įskaitant ir jūsų žiniasklaidą, kuri jau pradeda ištrūkti iš Illuminati įtakos. Tiesa prateka pro tuos kurie priešinasi, ir tuos kurie visada norėjo jog ji tekėtų dabar mato jog jų pastangos materializuosi. Ši srovė dabar atveria kelią informacijai kuri paruošia tiesos atkleidimui.

Taigi mes tikrai neseniai prisidėjome prie vieno raketos paleidimo kuris su mūsų pagalba tapo nesėkmingas, tokiu veiksmu mes norėjome parodyti jog neleisime jokioms organizacijoms imtis jokių karinių veiksmų pasaulyje. Nors pasaulyje vis dar daug kas bijo teroristų jog šie panaudos branduolinius ginklus mes jums sakome nėra ko bijoti mes jus saugome.

Jūsų valstybė Islandija yra išbandoma kaip bandomoji šalis naujajai finansinei sistemai kuri pagerins pasaulį. Būtų verta pasidomėti kaip jai sekasi nes greitai taip bus visoms valstybėms. Mes jums sakėme jog toks dalykas niekad nebūtų atėjęs iš galingųjų jūsų pasaulio organizacijų, bei tautų, bet jiems teks prisitaikyti kai veiksmas prasidės vykti domino efektu.

Abejonių laikas baigėsi. Vilties laikas prasidėjo. Dabar jūs pradėsite matyti vykstant tikrus pokyčius, aiškius ir visiem matomus. Šie įvykiai ateis taip greitai jog jums apsisuks galva. Laikykitės nes tai yra pradžios pradžias. Ir ateinant šiems pokyčiams Gaja taipogi reaguos į jūsų viltį bei meilę. Ji jau dabar atlieka pokyčius kurie išeis visiems į naudą. Pasirodys dar keletas kur kas galingesnių žemės drebėjimų, visi jie turės minimalią žalą gyvybei, šiems pokyčiams bevykstant.

Mes esame visada su jumis, mūsų šeima. Mes labai laukiame mūsų susijungimo ir galimybės pasidalinti meile bei ateities džiaugsmais.

Būkite taikoje.


Kanalas: Dangaus keliautojas
Vertė: Donatas


Share |