Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 11, 2011

SaLuSa, March 11, 2011

A Viláegyetem várja, hogy Galaktikus Lényként köszöntsön titeket, amire most folynak az előkészületek. Amíg meg van bennetek a késztetés, hogy felemelkedjetek a Földről a magasabb dimenziókba, ezt bármi különösebb nehézség nélkül el fogjátok érni. Mindenre amire szükségetek lesz annak megteremtése folyamatban van és mindez e galaxis Központi Napból jövö energiák kölcsönös összjátékának tudható be. Erőfeszítésetekbe kerül, hogy bevonzzátok a magasabb energiákat ám legyetek nyugodtak, hogy az energiák elérkeznek hozzátok. Ezt bizonyítja az is, hogy néhány lélek már tudatában van annak, hogy az utóbbi időben tudatossági szintje rendkívüli módon megemelkedett. Ez az év számos lehetőséget fog megnyitni azok számára, akik szeretnének hozzájárulni a Föld békemozgalmához, vagy részt kívánnak venni a Földanya eredeti állapotába való visszaállításában. Tudjuk, hogy sokan közületek alig várjátok, hogy segíthessetek valami módon és biztosíthatunk titeket arról, hogy felajánlkozásotok fel van jegyezve.

Nagyon bátorító az, ahogy hálásak tudtok lenni azért a helyzetért, amiben most benne vagytok. Ez most a vihar előtti csend, ami megkívánja, hogy minél többen próbáljatok átlátni a dolgokon anélkül, hogy szemetek levennétek a végső célról. Sok figyelemelterelési manőverrel találjátok szembe magatokat és a sötét összeesküvők egészen addig nem fognak visszavonulni, amíg ultimátumot nem adunk nekik. Vagy lemondanak ahogy azt kértük, vagy egy olyan tarthatatlan helyzetbe kényszerítjük őket bele, ahol nem marad más alternatíva számukra. Minden lélek előbb vagy utóbb megmérettetik és tetteiről számadás készül, ám mi nem azért vagyunk itt, hogy bárkit is megbüntessünk. Az Emberiség Elleni bűncselekményeket átengedjük a nagyobb hatalmaknak, hogy azok foglalkozzanak ezzel. Minden cselekedeteitek nyitott könyv és senkit sem tudtok megbolondítani vagy hazugságokkal egérutat nyerni tetteitek elől. Sőt minden szándékotok és minden gondolatotok, ami valaha is megfordult fejetekben, fel vannak jegyezve.

Egyértelmű, hogy tudnotok kell arról, ha valamilyen sötét árnyék nyomja lelkiismereteteket: a megbocsátás saját magatokkal kezdődik. Tapasztalatokból jöttetek tanulni a kettőségbe és tévedni emberi dolog. Hibáitok nem lesznek felkiabálva, de eljön az ideje annak, amikor a cselekedeteket jóvá kell tenni. A karma nem egy fajta “szemet szemért” törvény és ti segítetek eldönteni, hogy milyen további tapasztalat szükségleltetik ahhoz, hogy felülkerekedjetek gyengeségeteken. Végsősoron, sokkal erősebbekké váltok és soha többé nem kell megélnetek ugyanazt a tapasztalatot. A Fénydolgozóktól elvárható, hogy nagyon kis karmát halmozzanak fel jelen életükben, hisz normális esetben már elértek egy bizonyos megértési szintre. Egy belső tudás, mi a jó és mi a rossz, segíti őket át a kettőség kihívásain, valamint egy erősebb sugallat figyelmezteti őket, ha úgy néz ki, hogy eltérnek élettervüktől. A szabadakarat Istentől kapott jogotok, de ha egyszer elköteleztétek magatokat egy élettervnek, onnantól kezdve a Szellemi Vezetőitek minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy az úton tartsanak titeket.

Miután felemelkedtetek, kevés vagy szinte semmi problémátok sem lesz az alacsonyabb energiákkal, mivel azok nem tudnak létezni a magasabb vibrációkban. Azonban lehetséges karmát magatokra vonni, mégha szándékotok legyen az tiszta és becsületes is. Jócselekedetek között is biztosítani kell azt, hogy nem avatkoztok bele más lelkek élettervébe. Ám ismerni fogjátok az elvárásokat és valószínűtlen, hogy akár figyelmetlenségből is túllépnétek hatáskörötökön. Részesei lesztek egy olyan csoportnak, akik részei ugyanannak a tudatosságnak. Ha így tesztek az azért lesz , mert valami közös cél érdekében gyűltetek egybe. Néhányatok ebből a célból inkarnálódik együtt a Földre és ilyen Földi családok nagyon erőteljesek lehetnek. Ahogy mondani szoktátok, “együtt jóban – rosszban”, de mindig meg fogjátok találni azokat, akikkel együtt kell hogy legyetek, tehát lássátok meg a leckét minden ilyen társulás mögött. Lényegtelen, hogy ki a felbujtó egy kapcsolatban, mert bárkivel is legyetek érintkezésben tudjátok, hogy annak oka van.

Ahogy a Földi események alakulnak, őrizzétek meg nyugalmatok, mert néha elég felkavaró eseményeknek lesztek tanúi, ám tudjátok, hogy ez nem fog sokáig tartani. Sok tisztításnak kell végbemennie, de nagyon gyorsan megértitek majd a tisztítások okát és természetesnek fogjátok azt találni. Ami még jobb az az, hogy a közzétételek megnyitják az első kapcsolatfelvétel felé az utat és úgyszólván semmi időn belül, egész világra kiterjedő kommunikációs rendszert teremtünk meg. Tudni fogtok tervünkről, mert azt kívánjuk, hogy részesei legyetek annak ami történik. Természetesen a múló idővel növekszik az aktivitások ereje is, addig is szoros zablára fogjuk a sötét összeesküvőket és figyeljük az eseményeket. Sokkal több mindent csinálunk, mint amiről nektek tudomásotok van, ám a biztonság kedvéért, a részleteket sajnos nem tudjuk veletek megosztani. Példának okáért azonban hallottatok arról, hogy felvettük kormányaitokkal a kapcsolatot és értésükre adtuk, hogy a nukleáris fegyverek bevetése nem lesz megengedve. Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk bármikor hatástalanítani a nukleáris fejeket a rakétakilövő állomásokon.

Ezer éven át védelmeztünk titeket és a Földet és gyakran tanui voltunk természetes csapásoknak. A háborúskodások a ti ügyeitek, méghozzá karmikus ügyek, amiket azáltal vonzottatok be, hogy előzetes óhajotok beteljesítese gyanánt, harcolni akartok szomszédaitokkal. Ám mivel erősen vágytatok a békére, ez meghozta a segítséget számotokra és válaszolhattunk kérésetekre. Tisztán kijelentettétek, hogy elegetek van a háborúskodásból és már készen vannak azok a tervek amik egyszer s mindenkorra véget vetnek minden háborúnak. Nem lesz nehéz számunkra biztosítani a világbékét. Ez a fejlett technológiánknak köszönhető és bármilyen béke ellenes kísérletet meg fogunk hiúsítani a Teremtő áldásával. Ezért mégegyszer arra kérünk titeket, hogy őrizzétek meg nyugalmatok és küldjétek a Fényt mindazoknak akiknek és ahol a legnagyobb szükségét érzitek. A szeretet nagy hatalommal biró fegyver, mely képes a legkeményebb szivet is meglágyítani és nagy hordozóerővé válik amikor összegyűltök, hogy szétküldjétek a szeretet fényét.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a csapatom nevében beszélek amikor mondom, hogy bárcsak pár földreszállással inspirálni tudnánk titeket. De tisztelnünk kell protokollotokat és a földreszállás a terveknek megfelelően, engedélyetekkel fog megtörténni. Végül az egész világ ismerni fog minket és murisnak fogjátok majd találni, ahogy próbáljátok majd űrhajóinkat beazonosítani, hogy vajon melyik civilizáció hajóját látjátok éppen. A kisebb felderítő járművek rendszeresen lesznek láthatóak az égboltotokon, mert kimondottan a légteretek utazására használjuk őket. Itt megemlíthejtük, hogy George Adamsi a Vénusziakkal találkozott. Jellegzetes harangalakú hajójukkal szálltak le a Vénusziak, mely típusú hajóval már jó néhány esetben találkozhattatok. Valójában számos ilyen jellegű találkozásra került már sor, több száz évre visszamenőleg. Várjuk az elkövetkező izgalmas időket és ünneplésre fog adni okot amikor megmutatkozunk előttetek.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus Üzenetek


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.