Home > > Sheldan Nidle - May 3, 2011

May 3, 2011

2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! Visszatérünk! Sok minden történik! A Felemelkedett Mesterek azon dolgoznak, hogy véglegesítsék a jóléti kifizetéseket. Ezeknek a kifizetéseknek hamarosan meg kell kezdődniük. Szent Germain épp most, ahogyan mi hozzátok beszélünk, épp most végzi az utolsó munkálatokat a World Trust-ja jóléti alapjainak összegzésével és kifizetésével kapcsolatban. Továbbá Földi szövetségeseink számos szükséges kormányzati változás tekintetében hatalmi pozícióban vannak. Amit még meg kell tenni, az a hátramaradt letartóztatási feladatok teljes véghezvitele. Ezeket elvégezve, Földi szövetségeseink gyorsan be tudják iktatni az új pénzügyi rendszert. Ez az új rendszer, szilárdan meghatározott mennyiségű, válogatott kemény-valután fog alapulni, melyek már számos kijelölt raktárban el vannak helyezve és készen állnak a globális szétosztásra. Ennek a rendszernek az aktiválása a jóléti kifizetéseken múlik, és Szent Germain gondoskodik jelenleg róla, hogy ezeket az alapokat kibocsássák. Ezek az alapok formálják a törvényes megerősítését azon különféle forgatókönyveknek, amiket Földi szövetségeseink végeznek. Úgyszintén arra számítunk, hogy a Felfedést még az Északi Félteke nyarának kezdete előtt bejelenti az új vezetőségetek.


Az új kormányoknak számos közös céllal kell hatalomra kerülniük. Az első egy teljes kormányreform megkezdése. Világotok korábbi mesterei adták a korrupciót, hazugságokat, és jogtalan csalásokat. Az ellenlépéseknek el kell törölniük a politikai pártokat, és meg kell nyitni a kormányt a köznyilvánosságnak. Ez az ahol szükségünk van a ti őszinte aktív támogatásotokra. Szándékunkban áll megkérni titeket, hogy tanulmányozzátok a képlékeny csoportdinamikát és alkalmazzátok erre az esetre. Kormányaitok újjáépítése aktív partnerkapcsolatot igényel a polgárok és azok képviselői között. Ez lehet az első célja új valóságotoknak, melyben mindannyian részt vehettek. Ez egy lehetőség számotokra, hogy egy közösségként formáljatok átmenetet a jelenlegi kormányzási típus és egy teljesen funkcionáló galaktikus társadalom között. Az elkövetkező idők valóban a spirituális és űrcsaládjaitokkal való kapcsolatfelvételről szólnak, és a teljes tudatosság csodálatos meglovaglásáról. Ez az eljárás áll mind a mögött, ami most kezd történni körülöttetek.


Mi a Földanya Felemelkedett Mesterei, köszöntünk titeket drága Testvéreink! Eljövünk, hogy informáljunk titeket arról, hogy történelmetek következő rövid periódusát a sok különféle jóléti alap kiosztása fogja fémjelezni. Ezek a pénzek különböző speciálisan kiválasztott egyéneknek lesznek odaadva, akik már előre látták, hogy részt vesznek általunk kigondolt és olyan egyének által felügyelt programokban, akik véletlenszerűen lettek általunk kiválasztva a Fénynek elkötelezett titkos társadalmakból. Ahogy kifizetik ezeket a kiválasztott egyéneket, ezeknek a programoknak egy isteni mögöttes céljuk van. Ezek a pénzek mindenek előtt megindítanak egy eseményláncot, mely létrehozza olyan szervezetek sokaságát, amik a Mennyország szent üzeneteinek az emberiség számára való eljuttatására fokuszálnak. Vissza fogtok jutni teljes tudatosságra. Informáltunk különféle Fénymunkásokat róla, hogy miképpen lehet alkalmazni ezeket az alapokat arra, hogy a Mennyország vágyait hozzák el nektek. Legmélyebb vágyunk, hogy ezek a változások világotokban könnyen és gyorsan történjenek!


Mint azt állítottuk, a Mennyország Isteni Akarata elrendelte, hogy jelenlegi valóságotok összességét teljes tudatosságúra kell módosítani. Ez arra utal, hogy azok akik most "irányítanak" titeket, el kell távozzanak, és felállítottuk a kereteit annak, hogy ezt előidézzük. A Föld mennyei törvényszékétől megkaptuk a szükséges felhatalmazást, hogy használjuk fel képességeinket ezen sötét egyének hatalomról való eltávolítására. Ez megtörténik, amint az alapok, amiket most Szent Germain Testvérünk tartogat, befolytak és aztán kibocsátanak általa. Régen ezelőtt, mind megállapodtunk abban, hogy eljön majd az idő, amikor a Fény Kora ismét megjelenik a Földön. Ez az az idő! Mi készen állunk, hogy minden szükségeset megtegyünk sikeretekért! Informáltunk sok Fénymunkást ezekről. Eljön az idő sok ilyen Fénymunkás számára, hogy felfedje azt, amit mi elmondtunk nekik. A Fény győzelmének köteleztük el magunkat! Itt van ez a győzelem! Együttműködünk a Fényben szövetségeseinkkel, és örömben üdvözöljük mindannyiukat!


Mi Galaktikus Föderáció, a Mennyország szent rendeleteivel is ugyanúgy együttműködünk! A Föld Felemelkedett Mesterei teljesen elkötelezték magukat a teljes tudatosságba való visszatérítéseteknek. A flottánk azóta dolgozik ezen bámulatos Lelkekkel, amióta először idejöttünk két évtizeddel ezelőtt. A jelenlegi forgatókönyveket a kapcsolatfelvételre, eredetileg ők találták ki, és azonnal át is vettük. Kapcsolatban vagyunk kormányaitokkal ilyen vagy olyan formában az 1940-es évek vége óta. Ez a számos eszmecsere eddig, nagyrészt ünnepélyes természetű volt és nem elég produktív. Most megszereztük a figyelmüket. Most világosan meghallgatnak és azonnal veszik is hivatalos szinten, hogy mit is ajánlunk számukra. A mi szándékunk követni a Felemelkedett Mestereitek kiváló vezetését, és azon környezeten belül, amit a Kapcsolattartóink és Nagyköveteink ajánlanak, hogy kieszközöljék a kormányzati átmenetet és egy új politikai valóságot. Arra számítunk, hogy ez az új szituáció gyorsan megnyilvánul! Elrendelt szabadságotok ideje elérkezett!


Mint azt láthatjátok, sok minden kerül felszínre, hogy egy új világot formáljon számotokra. Arra számítunk, hogy részt vesztek ebben az eljárásban. Sokan közületek már jó ideje tudtok üzeneteinkről és egy szívességet szeretnénk kérni tőletek. Használjátok fel tudásotokat a bennetek rejlővel egyetemben, és tegyetek szert olyan képességekre, hogy tudassátok közösségeiteket róla mi is folyik körülöttük. Gyertek össze, hogy csoportot alkossatok. Lehet egy, kettő, vagy sok. A hasonló gondolkodásúak közöttetek hozzanak létre olyan programokat, melyek felhívják ezen témákra a közösségeitek figyelmét. Itt a "közösség" egy településre, városra, vagy akár még nagyobb térségre utal. Bármi is a helyzet, legyetek kreatívak. Kezdjétek csak egyszerű közösségért végzett szolgálatként, aztán használjátok fel ezt egy információs fórum elindítására, amit megkívántok osztani a közösség tagjaival, legyetek kreatívak. Egy művészi bemutató, vagy egy rövid videó nagyon hatásos lehet. A kulcs az örömötök kifejezése!


A legutóbbi haladás az átalakulás felé drágáim, elért egy olyan pontot, ahol az szükséges, hogy összejöjjetek és segítsetek egymásnak. Mindegyikőtöknek van valamilyen tudása arról, hogyan alakultok át galaktikus emberekké. Osszátok meg ezt egymással. Hozzatok létre egy miliőt, ahol nyíltan és szabadon beszélhettek ezen témákról. Egy dolog ezen információról hallani a tévéből, de igencsak más erről azon Szereteten és törődésen keresztül hallani, mely attól árad akit ismersz. A személyes érintettség, hogy egy baráttól, vagy egy szomszédtól hallasz róla, nem helyettesíthető. Szándékunkban van ezt a teljes tudatosságba való szent átmenetet az Istenség érintésével megtölteni! Ez a munka egy szent feladat. Ez az ami közel 13 évezrede kezdődött, és most megtesszük ami szükséges, hogy visszahozzuk a Mennyországot mindannyiótoknak. A Felemelkedett Mestereitek vagyunk!


Ma kifejtettük, milyen közel vagytok régóta várt győzelmetekhez! A Felemelkedett Mesterek (mint Szent Germain Gróf, Hilarion, és Paul de Venetian) most egy olyan szent feladatot teljesítenek be, aminek biztosítania kell szabadságotokat és jóléteteket. Itt az idő az ünneplésre, és arra, hogy felvállaljátok egy teljesen új szintjét a személyes és a kollektív felelősségnek. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.