Home > > Sheldan Nidle - March 15, 2011

March 15, 2011

5 Ix, 12 Ceh, 7 Ik

Selamat Gajun! Ismét eljövünk, hogy megbeszéljünk veletek egy sor dolgot, ami történik valóságotokkal és a világotokon. Jelenleg, a világotok egy egyre jobban felgyorsuló perióduson megy keresztül. Ez a művelet módosítja valóságotokat, mely elér egy olyan állapotot, hogy Gaia bizonyosságot akar adni annak tényéről, hogy nektek, az ő felszíne elsődleges lakóinak, meg vannak számlálva a napjaitok. Figyeljük ahogyan a Földanya kezdi növelni az ő különböző szeizmikus és vulkanikus tevékenységei felszításának erősségét. Azt mondták nekünk, hogy elkerülhetetlen számotokra, hogy elkezdjétek meglátni, hogy a sokféle esemény ami történik, kölcsönhatásban van egymással. A Földanya öko-rendszerének összeomlása és a hirtelen változások is a klímát illetően, a ti saját változási igényeteket tükrözik, pl. véget vetni a UFO álcázásnak, és ezzel együttműködve az a sok elem, melyet elhelyezünk világotok körül és a világotok felszíne alatt. Készek vagyunk arra használni ezeket az elemeket, hogy a megfelelő időben juttassunk titeket a Belső Földre, és hogy segítsük kijutásotokat a korlátozottból a teljes tudatosságba.

Az első kapcsolatfelvétel több lesz egy egyszerű újraegyesülésnél ti és a ti űrcsaládjaitok között: a Mennyország kiterjesztette ezt a küldetést arra, hogy tartalmazza társadalmatok jelenlegi átalakulását egy galaktikus társadalommá. Ez olyan szerepbe helyez minket, melyet magunktól ritkán vállalnánk; név szerint, hogy biztosítsuk azt a nagy átalakulást, hogy jelenlegi valóságotok valami teljesen mássá alakuljon át. Örömünkre szolgál, hogy a Mennyország minket jelölt ki egy ilyen jelentőségteljes feladatra. Mindazonáltal, azok a többszintű stratégiák, melyek ahhoz szükségesek, hogy ezt sikerre juttassuk, nem olyan könnyen megszerezhetők. Először botladoztunk, ahogy megtanultuk hogyan a legjobb dolgozni a számunkra megnyilvánuló furcsa körülmények között. Birodalmatokat egymással összeköttetésben álló igazgatóságok uralják, melyek ilyen, vagy olyan mértékben, de megvetik egymást. Egy olyan miliőben üzemelnek, ami káosz által van kormányozva, melyet gyakran segítettek előre a korábbi hűbéruraik az Anunnaki, bár hűbéreskedésük ezen aspektusa az 1990-es évek közepe óta már távol áll tőlük. Ez valami fajta félig megszelídüléssel végződött, ami egy új vezérigazgatóság megalakulásához vezetett. Ez a testület az, melyen azon dolgozunk, hogy lehetővé tegyen egy olyan nagy irányváltást, mely távol áll a förtelmes terveitől.

Ez a sokféle sötét összeesküvés keményen dolgozik, hogy legyőzze Földi szövetségeseinket és minket. Széleskörű tapasztalataink során megtanultuk, hogy az egyetlen mód a megközelítésükre az erő alkalmazása. Elintéztük, hogy a titkos bázisaik részben működésképtelenek legyenek és meghiúsítottuk különféle műveleteiket is, de ezek az akadályozó tevékenységek mégis töretlenül folytatódnak. Bátorítottuk Földi szövetségeseinket, hogy tagadják meg tőlük azon pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférésüket, melyekre szükségük van ahhoz, hogy fenntartsák behatásukat számos fő kormányotok felett. Ráadásul felhatalmaztuk kapcsolattartóinkat és diplomatáinkat arra, hogy feltartóztassanak bizonyos egyéneket ezen összeesküvésen belül azzal a céllal, hogy újra kihangsúlyozzák számukra céljainkat első kézből, és hogy újra átadják, hogy miket követelünk tőlük. Ezek a taktikák végül kezdik felfogatni velük, hogy nincs szándékunkban visszalépni a különböző igényeinktől. Ezek a követelések tartalmazzák egy alap megállapodás aláírását, mely lehetővé teszi az új átmeneti kormányok hatalomra kerülését. Növeltük átrepüléseink számát a sok kulcsfontosságú titkos kormányzati bázis fölött, hogy megmutassuk készek vagyunk technológiánk bevetésére, és a sötétség nem kívánja tovább romboltatni az ő infrastruktúráját, és végül úgy látszik már jobban készen áll elfogadni a mi követeléseinket.

Egyik aspektusa ennek a műveletnek, a megcélzása bizonyos egyéneknek. A központi diktatúra minden egyes tagjának vannak különlegesen kedvenc projektjei, és arra használjuk technológiánkat, hogy tönkretegyük azokat. Sújt helyezünk rá, hogy "eltávolítsuk" ezen egyéneket a legmagasabb fokú biztonsági rendelkezéseik közepette, így demonstráljuk számukra, hogy védtelenek a mi technológiai fölényünkkel szemben. Aztán emlékeztetjük őket rá, hogy korábbi mestereik az Anunnaki azt tanácsolta nekik az 1990-es évek közepén, hogy álljanak le és működjenek együtt a Fénnyel. Szándékunkban áll tovább hangsúlyozni számukra ezen lépés előnyeit: a Mennyországnak van egy isteni terve, mely végső célnak nem csak a teljes tudatosságot tűzte ki, hanem minden egyes személy elidegeníthetetlen jogainak, szabadságának, és jólétének azonnali helyreállítását. Az első kapcsolatfelvétel egy szent grállá válik, és egy felettébb isteni feladatot visz végbe! Eltökéltségünk lehetővé tette számunkra, hogy a Mennyország rendelkezéseinek Fényében vigyük végbe az első kapcsolatfelvételt, és megszabadítsunk titeket ezen sötét összeesküvés markától. Földi szövetségeseink hasonlóképpen teljesen elkötelezték magukat ennek a nemes célnak.

Mindezt megelőzően, mindannyian kijelentettük ezt ilyen vagy olyan módon. Most a különbség abban rejlik, hogyan vagyunk képesek most előre jutni. A Mennyország mentesített minket az alól, hogy megtegyünk sok olyan dolgot, amire az elmúlt 11 hónapban törekedtünk. Sokkal nyomatékosabb formájú kényszerítést kell alkalmaznunk, hogy egyértelművé tegyük, hogy a sötétségnek mennie kell és most kell mennie. Ez a kulcsfontosságú felhatalmazás magába foglalja azt, hogy megvonjuk tőlük vagyonaikat és lezárjuk azokat a törvényi hézagokat, melyek lehetővé teszik a sötétség számára, hogy titkos lépéseket tegyen bolygótokon mindenütt. Földi szövetségeseink most ezzel foglalkoznak, és így a sötétség korlátozottabbá válik azon képességeit illetően, hogy szórja sötét varázsát. Megfosztva az alapoktól, a sötétség még mindig kétségbeesetten keresi a módját, hogy aláásson minket, és közben felfedezi, hogy folyamatos feltartóztató akcióik egyre gyorsabban válnak hiábavalóvá. Önmegadásuk már nem csak elkerülhetetlen; most már az a téma, hogy mikor legyen. Összekötőink napi szinten tárgyalnak ezen összeesküvés tagjaival ezen önmegadás feltételeit illetően.

Földi szövetségeseink útjának jelen előkészülési folyamata az előfeltétele a felfedéseknek. Mi tudjuk, hogy a jelenlegi fő kormányok egyhamar nem fogják listájuk élére tenni a felfedést. Folytatjuk kellemetlenkedésünket, mivel ők nem szándékoznak ezt nyilvánosan elismerni, ugyanis ha így tesznek, egy csapásra véget ér az a valóság, aminek fenntartásáért napi szinten megküzdenek. Nem tudjuk elhinni, hogy ezek a rezsimek úgy állnak ellen, hogy hazudoznak arról, hogy mi történik mindenütt körülöttük, és hogy szándékukban áll helyreállítani ezeket az egyre növekvő problémákat. Ez a csalás nagyban annak a ténynek köszönhető, hogy az összeesküvés megmondja ezen rezsimeknek, hogy mit kell mondaniuk, ezzel nagyon kis mozgásteret adva a fő politikai és gazdasági figuráknak. Minden egyes ilyen személy arra van kényszerítve, hogy a az ő saját kontrollját felülírva úgy cselekedjen, ahogyan a felette álló vezetőik elrendelik. Természetesen Földi szövetségeseinknek az első lehetséges alkalomnál szándékában áll véget vetni ennek a sivár forgatókönyvnek.

Az első kapcsolatfelvétel a létfontosságú végső tett marad, mely visszajuttat titeket a teljes tudatosságba. Gondosan figyeljük, ahogyan Gaia kiküldi figyelmeztetéseit. A fő területe ezen figyelmeztetéseknek természetesen a Csendes óceáni Tűzgyűrű. Itt két dolog van folyamatban: a tengerfenék általánosságban megemelkedik, és erre további hatással lesz a Csendes óceán és a szomszédos lemezeinek együttes lezáródása. Ez a folyamatos "haladás, lezáródás" mozgás okozza a nagy földrengéseket, melyek megrázták ezen régió szigeteit az elmúlt fél évtizedben. A tudósaink érzik, hogy a tektonikus korrekciók ezen folytatódó sorozata még nagyobb földrengéseket okoz. Ugyanakkor a vulkanikus aktivitás valójában egyfajta tehermentesítési típus a földi feszültség tekintetében, és így nem sok jót jósol a környékbeli számos vulkánra nézve. Mindegyiket felügyeljük.

A Földanya azt akarja, hogy a jelenlegi valóság átalakuljon. Keményen dolgozunk, hogy hatalomra hozzuk az új kormányokat, és arra számítunk, hogy ezek az új kormányok hivatalosan felfedik a mi jelenlétünket és a küldetésünket veletek nagyon hamar, miután megszerzik az irányítást. Sürgetni kívánjuk az első kapcsolatfelvételt és új forgatókönyveken dolgozunk, hogy ezt lehetővé tegyük. Az ezen kormányok számára hagyott időkeret, hogy működésbe hozzák programjaikat, egyre szűkül, ahogy Gaia fokozza változásait. Szándékunkban áll sokkal alaposabban beszámolni erről a közelgő frissítésekben. Tudnotok kell, hogy a sötétség számos ellenséges késleltető akciója csak egyre szűkíti az előkészületi időt a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. Alkalmazkodunk, és arra számítunk, hogy az új forgatókönyv simán végre fogja hajtani ezt!

Ma felülvizsgáltuk mi is történik. A Földanya élénken halad előre a Föld emberiségének szóló figyelmeztetésekkel. Ez a figyelmeztetés egyszerű: a Föld felszíne nem lesz többé otthonotok! Fogadjátok el örökségeteket a teljes tudatosságot, és együtt a ti űrcsaládjaitokkal való visszatéréseteket a csodába, ami az Agartha (Belső Föld)! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


Website: Planetary Activation Organization
Fordítás: FÖLDI MENNYORSZÁG


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.