Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 8, 2010

SaLuSa, January 8, 2010

När vissa människor hör talas om slut tiden blir deras reaktion nästan en av skräck eller så tror de att det är en saga. När ni tittar på era liv så är det dock fullt av utmaningar som blir extrema. Det är en del av er inlärningsprocess, och önskan att se hur långt Människan kan adaptera sin fysiska kropp och utveckla sina mentala fakulteter i de lägre vibrationerna. Istället för att vara dröm kan stora idéer och visioner för framtiden bli del av er realitet, när ni är fria från de dimensionella begränsningarna. Det är helt klart att ni kan gå bara så långt i er nuvarande dimension och teknologin har nått en sådan nivå då ni är redo att bli resenärer i Rymden. Det är därför som slut tiden är en språngbräda till ert nästa steg i er utveckling. Er andliga förståelse är kanske er svåraste aspekt att framföra då ni är omgivna av så många synpunkter och åsikter angående vad den exakta sanningen är. Under urminnes tider har ni sett upp till andra som påstår sig ha sanningen och vid tillfällen har ni inte haft något val än att göra så. Läs och skrivkunnighet har inte något som alltid har existerat och som ett resultat har vidskeplighet ofta tagit platsen istället för kunskap.

En annan svårighet är att hantera antalet gamla profetior för denna specifika tid. En del människor tror som ett resultat av detta att extrema katastrofala händelser kommer till Jorden. Detta trots att i stort så säger meddelanden från andliga källor under senare tid annorlunda. Naturligtvis så är en del fysiska förändringar oundvikliga, men inte till den graden att millioner människor kommer att gå under som en följd av dem. Kom ihåg är en indikation av sannolikheter, och med tiden kan de förändras, eller skall jag säga – ni förändrar dem. Vad som är avgörande är er nivå av medvetande, och eftersom de har stigit dramatiskt under det senaste århundradet så gör ni det möjligt för mer fredliga förändringar. Man får dock inte glömma att vi av den Galaktiska Federationen har vår roll att spela och vi är så teknologiskt avancerade att vi kan lindra en stor del av den potentiella destruktionen. Så, Mina Kära, frukta inte slut tiden, och var förvissad om att oberoende av vad som händer så kommer Upphöjningen att äga rum.

Potentialen existerar för många händelser att nu komma fram vilka kommer att klart indikera att enorma förändringar står för dörren. Det är nu en fråga om ”marsch order” eftersom all förvirring som de mörka Tjänarna har skapat gör det svårt för er att se den sanna riktningen i vilken ni går framåt. När väl sanningen börjar komma ut och vår Federation kan starta sin öppna kontakt med er kommer saker och ting förändras snabbt. I sanningen spännande tider stundar och ni behöver inte vänta länge innan de sätter i gång.

Som vi ofta råder er, då som meddelanden kommer till er och ni tvivlar på innehållet, gå inom er själva och lita på er egen bedömning. Det kommer alltid att finnas dessa meddelanden som inte överensstämmer med andra, och det är karaktären av olika nivåer av medvetande. Ord medför energi, så fråga er själva hur ni känner er efter att ni läser dem. Helt klart, om ni finner att ett meddelande är upplyftande är det logiskt att det kommer från en högre nivå. Det finns alltid frågor angående hur precist meddelandet är i sin mening, och om mediet har kunnat finna passande ord. Ibland kan fel ord helt ändra vad som var menat att överföras.

När som sanningen kommer fram till slut från både medlemmarna av Federationen och Mästarna kommer det att bli mycket tandagnisslan. Det är därför att en del människors föredragna trossystem kommer att läggas nakna och sedda som bristande, och det är inte helt ert fel eftersom under tusentals år har ni blivit utsatta för många olika trossystem. Ja, en del har påtvingats er med dödshot on ni inte lydde. Under hundratals av era liv har därför ert undermedvetna fyllts med så många olika trossystem. Detta är ett annat viktigt område som behövs renas och det är därför som sanningen kommer att presenteras för er av dessa själar vilkas högre erfarenhet är pålitligt. Det är därför som vi vid upprepade tillfällen har föreslagit att ni inte stelbent håller fast vid era trossystem, och tillåter förändringar. När allt kommer omkring så har ni just precis börjat vakna från er sömn. Ni har sanningen inom er, och när den presenteras för er igen kommer den att resonera djupt med er.

Det finns i själva verket så många Kära Själar involverade i Upplyftningsprocessen, både på Jorden och utom. Det kommer huvudsakligen från högre dimensioner och olika civilisationer, som har rest med er på er resa. Detta bör visa hur älskad var och en av er är, och med hur stor vikt som Upplyftningen ses över hela Universum. Det innefattar löftet som gjordes av Gud att hela Universum skall upphöjas. Vilket speciellt tillfälle ni nu närmar er, och ett unikt sådant när som ni kommer att upphöjas med era fysiska kroppar. Vi skyndar oss att lägga till att vid den tidpunkten kommer den att ha blivit återställd till ett perfekt uttryck av sig självt, fri från deformeringar, sjukdom och åldrande. Det kan inte vara på något annat sätt eftersom ni kommer att inträda de högre vibrationerna, där inga av de lägre vibrationerna kan existera.

Vi kommer att älska att se uttrycken i era ansikten när de första av våra medlemmar presenteras för er. All oro eller rädsla kommer att försvinna omedelbart när ni inser hur lika er de är, och ni förstår att de är del av den mänskliga familjen. Det finns naturligtvis andra typer av utomjordingar, vilka är mer bekanta för er tack vare närvaron av de Grå. Om några av skillnaderna irriterar er titta på rot raserna på Jorden och se hur mycket de skiljer sig den ena från den andra – alla är ändå människor. Ni skulle bli tvungna att se Varelser från andra Universum för att se livsformer som är helt skilda från era, men kom ihåg att de liksom ni har kommit från Källan av Allt som Är. Det är lika mycket en gnista av Gud som ni är.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag kan se Ljuset som förhöjs bland er, vilket också kan detekteras av våra instrument. Det ses som en skimrande aura som förbinder alla av lika vibrationer, och när som det växer blir det enormt kraftfullt och drar till Jorden än mer Ljus. Var förvissade om allt går bra, och att ni nu har gjort sådana framsteg under en kort tid, att ni har gått bortom inblandning från de mörka Tjänarna. Behåll er kärlek och Ljusets skinande, då detta är den viktigaste handlingen ni kan utföra, vilken kommer att hjälpa andra.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.