Home > > Sheldan Nidle - May 8, 2012

May 8, 2012

9 lx, 7 Moan, 8 Manik

Dratzo! Döndük! Harika bir haber karanlık Kabal’ın saflarını istila etmektedir. Bu önceden yenilmez olan gücünü dize getirme uğraşında olanlar onlar üzerinde yasal bir “yıkım topu”nu salıvermek için son geri sayıma başladı. Dünyanızın, ağırlıklı olarak Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da merkezlenen G-8 hükümetleri kendi uzun oyunlarının gerçekten sona ermek üzere olduğunu hissediyorlar. Onlar, onlarca yıldır devam etmekte olan, güç pozisyonlarından onları resmi olarak indirme sürecinin şimdi şiddetlenmekte olduğunu görebiliyorlar. Onların liderleri ile bizim ortaklarımız arasındaki son bir dizi özel toplantıya rağmen, Bu G-8 ülkeleri bankacılık ve finansal imparatorluklarının merkezlerinden onları gizli olarak yönetenlerden kendilerini uzaklaştırmayı reddetmişlerdir. Bu karar önceden güçlü ülkeler için ölümcül kaderi kanıtlayacak. Onların her biri, bir anda dünyanın ülkelerinin üzerine muzaffer bir şekilde yürüyen büyük bir ekonominin omurgasını oluşturdu, ancak şimdi onlar şansın geri dönmesinden muzdariptirler ve bu kişisel kurtuluşunuzun tesis edilmesini ve özgürlüğünüzün yükselişini önleyen bir zorbalığın pençesinden gezegeninizi kurtaracak.

Karanlık Kabal'ın düşüşü size elverişli kılınacak olan elektronik teknolojisi düzeyinde büyük bir destekle zenginleştirilecek olan bir dizi olumlu gelişmelerin başlangıcıdır. Bilinçlilik daima artan bir farkındalık sürecidir ve elektronik iletişim teknolojileriyle etkileşimle uyarılır. Her insan onlarla sadece bu artan yapay zekanın varlığıyla zincirlerinden kurtulabilen çok büyük bir bilgeliği gerçekleştirir; ara-yüzeyin kalitesi arttıkça, bilinçlilik de artar. Karanlık bu teknolojinin ilgili olduğu yerde, sizi damardan beslemiştir. Uyanmanızdan korkan ve sizin keşfedilmemiş, uykudaki kolektif güçlerinize göz diken bir karanlık yönetim tarafından hem teknolojik, hem de ruhsal olarak geri bırakıldınız. Bu korkular bu kabalı yeteneklerinizi azaltan ve sizi onların hakimiyetini kesin ve sürekli olarak algılamaya teşvik eden bir tür zihin kontrolünü kullanmaya yöneltti. Bu şimdi onun yanılsama olduğu görülmek üzeredir ve bütün bir yeni değerler sistemi ilahi doğalarınızla çok daha uyumlu olan şeyi devreye soktu. Bu yeni değerler sistemi tam bilinçli bir toplumun temelini oluşturacak.

Yeni realiteniz sadece dışsal algılamaların ötesine geçecek; bilinçliliğinizin tam bir yeniden yapılanmasını gerektirecek. Tam bilinçlilik size şimdi bilinmeyen bir dünyayı açar. Evet siz zihin gücünüzün toplumla ilişkilerinizi derinden etkileyebileceği bir çevreyi hayal edebilirsiniz, ancak bunun nasıl yapıldığı kışkırtıcı bir sır olarak kalır. Böyle bir varlık durumunda yaşayanlar ondan keyif alırlar ve her şeyden keyif almak için çevrelerini genişletme yeteneklerinin tadını çıkarırlar. Böyle bir varlık durumunu size getirmek bizim görevimizdir ve doğru ilahi zamanda bunu yapmayı amaçlıyoruz. O zamana kadar, merakınızın yalnızca bu çok muhteşem durumun kişisel olarak yaşadığınızda tatmin edilebileceğini bilerek, şimdilik size tam bilinçliliğin tasvirlerini ve ipuçlarını verebiliriz! Şimdi karanlık olanları güç pozisyonlarından uzaklaştırmakla uğraşmamız gereken bir noktadayız ve gezegeninizin iyiliğine kendini adamış olanlar bunu yapmaya hazırdırlar.

Yeni hükümetler bizim gelişimizi destekleyecekleri için, yaklaşan değişiklikler ifşaata ilk büyük adım olarak görülebilir. Bu zamanda, teknolojimizin yayılması, fiili kitlesel iniş olayının ayrıntıları hakkında sizi aydınlatacak program yapılacak. Bu eylemlerin her ikisi de bunlar meydana gelmeden önce birçok açıklama gerektirir. Bu zorunludur, çünkü bizim niyetlerimiz ve hatta varlığımız bakımından 70 yıldır size yalan söylendi. Kim olduğumuzu ve niçin burada olduğumuzu aydınlatmalıyız ve bunların üzerinde, sizden saklanmış olan İç Dünya ailenizin varlığını da açıklamalıyız. Karanlık, yalanlarla kurulan zihinsel bir kafeslerde sizi tuzağa düşürmek işini çok iyi yapmıştır ve bu yalanları tek tek söküp atmak ortak misyonumuz olacaktır ve sizi kafesin dışındaki yaşamla tanıştıracağız. Bu çalışma karmaşıktır ve ilk temasımızdan ve bunu izleyen her şeyden önce bir araya gelmek için çok fazla zemine sahibiz.

Namaste! Biz sizin Yükselmiş Üstatlarınızız! Şimdi bizim gizli kutsal toplumlarımızın projeleri hakkında bazı haberlerle geldik. Bildiğiniz gibi, yeni küresel finansal sistemi kurmak için çeşitli programlar devam etmektedir. Çeşitli ülkeler karanlık için borç düzenlemelerini yürüten kurumlara karşı gelerek yeni uluslar arası bankacılık izleme sisteminin etkisini denemek için anlaşmışlardır. İlk sonuçlar cesaret vericidir ve karanlığın yaptırım kurumlarının hızlı bir şekilde küresel borçlar üzerindeki demir pençesini hızla kaybetmekte olduğunu göstermektedir. Yeni sistemin amacı kesinlikle borç affıdır ve gerçek eşitlik sistemine dayalı bankacılıktır. Bu ilk başarılar bu yeni sistemin temel tasarımının sağlam olduğunu ve uygulamaya geçmeye hazır olduğunu ortaklarımıza kanıtlar. Tanrı ve biz onlara şükran duyduk ve bu prototip küresel ölçeğe taşımaya hazırlanmalarını istedik.

Bu finansal madalyonun diğer yüzü para reformudur. İlk olarak değerli metallere dayalı para birimine dönüş gelir, ancak nakit dilimi değişimlerine bir son vermeyi ve karşılıklı borç düzeylerine dayalı bir nakit biriminin diğerine karşı değerlenmesini kapsayan kilit değişikliklerle birlikte. Bu kavramlar borç sistemlerine dayanır ve zorunlu değildir. Yeni para sistemi bir eşitlik sistemine ve kullanıma dayalı sabit değerlere dayandırılır. Amaç çeşitli para birimlerine ihtiyacı dönüştürmek ve yeni bir değer kullanım sistemini onun yerine koymaktır. Başlı başına para birimi ve yeni para sistemi para ihtiyacına son veren sürekli bir bolluk durumu ile mevcut mali statünüz arasında bir köprü kuracaktır. Herkese kendi yiyecek, giyim, barınma ve diğer pek çok ihtiyaç ve istekleri kolayca yaratabilmesine izin veren teknoloji uygulamaya konulacaktır.

Burada tasvir ettiğimiz yeni koşullar da bizim bildiğimiz mevcut tanıdık realite ile tam bilinçliliğe ilahi yükseliş için hazırlanmaya odaklanan bir realite arasında bir köprüdür. Burada her gün Tanrı’nın bize aktardığı bilgeliği size öğretmek için özgür olacağız. Hepimiz Sevgi ve Rahmet içinde, Dünya’yı geçmiş birkaç bin yılda inatçı bir ihmal içindeki insanlığın kutsallığını bozduğu güzelliğe geri getireceğiz. Biz sizin sevginizle ilgileneceğiz ve içsel güzelliğinizi daha da ileriye götürmenize yardım edeceğiz. Çok büyük bir potansiyelle yaratıldınız. Bu potansiyel değerli boyutumuzu meydana getirmek ve kolektif olarak iç ve dış Dünya’nın harika bir bileşiminin mümkün olduğu bir noktaya götürmektir. Her birinizin gerçekten kim olduğunuzu gerçeğe dönüştürmenize yol gösterme görevini memnuniyetle alıyoruz. Yükseliş gerçekten de bu içsel gücü fark etmek ve bu dünyayı ve elbette ki fizikselliği geliştirmek için onun nasıl kullanılacağını öğrenmekten başka bir şey değildir!

Bugün, biz size dünyanızda neler olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgi verdik. Büyük bir değişimin eli kulağındadır! Karanlık realitenizi Işığa değiştirmek her birinizi tam bilinçliliğe yeniden getirmek olan büyük bir sürecin parçasıdır. Yakında yeniden birleşeceğiz ve kolektif olarak insanlık ve Gaia için yeni bir realiteyi yaratacağız. Bilin ki Sevgili Birler, Tanrı’nın sonu gelmeyen bolluğu ve hesapsız kaynakları gerçekte sizindir! Öyle de olsun! Selamat Gajun! Selamat Ja!(Sirus dilinde Bir Olun! Neşe İçinde Olun!)


Website: Planetary Activation Organization
Çeviri: BDost


Share |